Utfordringer gjennom saueåret. Hvordan være i forkant?

Tore Skeidsvoll Tollersrud fra helsetjenesten sau blir med og vil ha fokus på forebyggende tiltak for en frisk sau. Bernt Undheim vil fortelle om ulike utfordringer som oppstår når besetningen øker og hvordan en løser disse i praksis.

 

  • Kvinesdal kulturhus 14. mars kl. 19.00

 

Det blir servert mat på møtet.

Vel møtt!

 

Kontaktperson Nortura: Siri Kvam Haugland, tlf. 928 85 919

 

Arrangør: Nortura og Prima slakt