Spor, kadaver eller andre observasjoner bør meldes fortest mulig til SNO-rovviltkontakter. Klikk her for å finne et oversikt av telefonnummere til disse kontaktene.