VERV NAVN EPOST TELEFON

Leiar og medlem i 

rådgjevande rovviltutval

Sven Haughom shaughom@gmail.com

91341907

38370851

Nestleiar og sekretær Britt Ljosland Johansson brittljo@me.com 91539337
Kasserer-gjeterhundkontakt Paul Edvin Frigstad efrigsta@online.no 90563955
Styremedlem Snefrid Reppen snefrid-reppen@live.no 99640664
Styremedlem Leif Bjarne Hestad leifbja@gmail.com 93035043
1,vara Åse Bente Sinnes   93851046
2.vara Tom Rune Sinnes   97569275
3.vara Jarl Moi   99384614