Banner Banner Banner Banner

Aktivitetskalender

  Februar 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       

Siste publiserte artikler

 • 20.08.2019 | Skrevet av Tina Rosvold Eik

  Les mer

 • Medlemsmøte 28 august

  20.08.2019 | Skrevet av Tina Rosvold Eik

  Det vert fjøsmøte for medlemmene i Kvinnherad Sau og geit hjå Geir Helland

  Vikefjellsvegen 13

  Husnes

  Onsdag 28.august.2019

  kl.18.00

  Hilde Håland og Kåre Kristoffersen deltek.

  Tema:

              *   Uttak av livlam og kåringskandidatar

              *   Vurdering av slaktelam og tilvekst (slaktetidspunkt)

              *   Kva resultat er det i buskapen?

  Det vert enkel servering. 

  Styret møter kl.17.00

  Vel møtt.

  Les mer

 • Referat fra medlemsmøte KSG 28 mai 2019

  30.06.2019 | Skrevet av Tina Rosvold Eik

  Medlemsmøte i Kvinnherad Sau og Geit 18. mars 2019 
   
  Stad og tid for møte 
  Uskedalen gamle skule, 28. mai 2019 kl 19. 15 stykker deltok på møtet.  

  Les mer

 • Referat fra styremøte 28 mai 2019

  30.06.2019 | Skrevet av Tina Rosvold Eik

  Styremøte i Kvinnherad Sau og Geit 28. mai 2019 
   
  Stad for møte 
  Uskedalen gamle skule 
   
  Desse møtte 
  Bjarne, Karl Ingve og Geir 

  Les mer

 • Referat fra medlemsmøte KSG 18 mars 2019

  13.05.2019 | Skrevet av Tina Rosvold Eik

  Stad og tid for møte

  Uskedalen gamle skule, 18. mars 2019 kl 19:30

   

  Innlegg frå Arne Oftedal i Mattilsynet om den nye Dyrehelseforskriften

  Forskrift om tiltak mot sjukdommar og zoonotiske agens hos dyr – blant anna MRSA

  Vi har verdens beste dyrehelse

  Nye utfordringar er åpne grenser, auka insp. og nye nisjer

  Vi skal bli betre på å forebygge

  Dyreeigar har ansvar for smitte, staten for livdyrkontroll

  Betre hygiene, smittesluse, eige dør for dyretransport, toaletter

  Betre kunnskap, dyreholdar skal ha oppdatert kunnskap og må på kurs om dyrehelse frå 01.01.2020

  Betre smittevern, rutinar om smittevern, alle skal ha smittevernplan

  Oppdaterte helseopplysningar, helsekort

  Strengare reglar for å flytte dyr, karenstid, enklare å flytte småfe

  Nye reglar for flytting av småfe - fortsatt forbud mot flytting av hodyr sau, hanndyr kan selgjast innad i fylket med egenerklæring

  Mogleg med livdyrsamarbeid, registrert hos Mattilsynet, innan fylket og maks 4 dyrehaldarar

  Tilgjengelege skjema på www.mattilsynet.no

  Transport – regelverk – pålessing/avlessing

  Transport til og frå beite

  Transport av sjuke og skadde dyr, skånsom behandling av dyr

  Dyr som ikkje skal transporterast – halthet, søyer 2 veker før lamming og 1 veke etter lamming, lam yngre enn 1 veke

   

  Innlegg frå Svein Rimestad om saualamming og eventuelle lammingsvanskar

  Ikkje vent for lenge om da ikkje kjem noko

  Ver forsiktig når ein lyt yta fødselshjelp

  Bruk nok glidemiddel, samt ver reinsleg og vask sauen bak

  Tau til beina og hovudet kan vere til hjelp for å ta ut lammet

   

  Innlegg frå Janne Alsaker om fostertelling

  Fordelar: Foring, adopsjon og kraftforinnsparing

  Utstyr: Scanning maskin, probe, boksen og lesestav

  Klargjering før scanning: I forkant ikkje foring siste 24 timar, planlegg gjennomføringa og ha nok folk

  Scanningsdagen: Plassering, vatn, grindar og tidspunkt 60-70 dagar best, 30-120 dagar kan gå

  Resultat: Treffprosent 80% i fjor (men manglande tilbakemelding frå ein del), kasting kan skje, sortering

   

  Annan informasjon

  Tina informerte om ”REKO-ringen” i Kvinnherad. Salgskanal på facebook mellom bonde og forbrukar, 10. april er fyrste dag for utlevering av varer

  Kvinnherad Sau og Geit har no fått heimeside kor ein kan finne informasjon om aktuelle saker. Tina har ansvaret for denne. http://www.nsg.no/hordaland/lkvinnherad/

  Det vert kurs i nye reglar frå Mattilsynet

   

  Les mer

 • Referat fra medlemsmøte KSG 18 mars 2019

  13.05.2019 | Skrevet av Tina Rosvold Eik

  Stad og tid for møte

  Uskedalen gamle skule, 18. mars 2019 kl 19:30

   

  Innlegg frå Arne Oftedal i Mattilsynet om den nye Dyrehelseforskriften

  Forskrift om tiltak mot sjukdommar og zoonotiske agens hos dyr – blant anna MRSA

  Vi har verdens beste dyrehelse

  Nye utfordringar er åpne grenser, auka insp. og nye nisjer

  Vi skal bli betre på å forebygge

  Dyreeigar har ansvar for smitte, staten for livdyrkontroll

  Betre hygiene, smittesluse, eige dør for dyretransport, toaletter

  Betre kunnskap, dyreholdar skal ha oppdatert kunnskap og må på kurs om dyrehelse frå 01.01.2020

  Betre smittevern, rutinar om smittevern, alle skal ha smittevernplan

  Oppdaterte helseopplysningar, helsekort

  Strengare reglar for å flytte dyr, karenstid, enklare å flytte småfe

  Nye reglar for flytting av småfe - fortsatt forbud mot flytting av hodyr sau, hanndyr kan selgjast innad i fylket med egenerklæring

  Mogleg med livdyrsamarbeid, registrert hos Mattilsynet, innan fylket og maks 4 dyrehaldarar

  Tilgjengelege skjema på www.mattilsynet.no

  Transport – regelverk – pålessing/avlessing

  Transport til og frå beite

  Transport av sjuke og skadde dyr, skånsom behandling av dyr

  Dyr som ikkje skal transporterast – halthet, søyer 2 veker før lamming og 1 veke etter lamming, lam yngre enn 1 veke

   

  Innlegg frå Svein Rimestad om saualamming og eventuelle lammingsvanskar

  Ikkje vent for lenge om da ikkje kjem noko

  Ver forsiktig når ein lyt yta fødselshjelp

  Bruk nok glidemiddel, samt ver reinsleg og vask sauen bak

  Tau til beina og hovudet kan vere til hjelp for å ta ut lammet

   

  Innlegg frå Janne Alsaker om fostertelling

  Fordelar: Foring, adopsjon og kraftforinnsparing

  Utstyr: Scanning maskin, probe, boksen og lesestav

  Klargjering før scanning: I forkant ikkje foring siste 24 timar, planlegg gjennomføringa og ha nok folk

  Scanningsdagen: Plassering, vatn, grindar og tidspunkt 60-70 dagar best, 30-120 dagar kan gå

  Resultat: Treffprosent 80% i fjor (men manglande tilbakemelding frå ein del), kasting kan skje, sortering

   

  Annan informasjon

  Tina informerte om ”REKO-ringen” i Kvinnherad. Salgskanal på facebook mellom bonde og forbrukar, 10. april er fyrste dag for utlevering av varer

  Kvinnherad Sau og Geit har no fått heimeside kor ein kan finne informasjon om aktuelle saker. Tina har ansvaret for denne. http://www.nsg.no/hordaland/lkvinnherad/

  Det vert kurs i nye reglar frå Mattilsynet

   

  Les mer

 • Referat fra styremøtet 18 mars 2019

  13.05.2019 | Skrevet av Tina Rosvold Eik

  Stad for møte

  Uskedalen gamle skule

   

  Desse møtte

  Bjarne, Andreas, Karl Ingve, Tina og Geir

   

  Mulige saker til neste møte

  Evaluering av vaksinering tokoplasmose

  Beite: Ting omkring dette. FK samkjøring? Radiobjeller og droner

  Hilde Håland: Sauekontrollen Fatland

   

  Kurs i 2019

  Slaktekurs og partering i november

  Klyppekurs i midten av august

  Insemineringskurs i oktober

   

  Oppfølging Geir etter møte

  Har sjekka med FK butikken og dei skulle ikkje ha noko fagdag før til hausten. Beitesaker lyt saualaget sjøl stå for skal det vere noko i 2019.

  Les mer

 
Kvinnherad Sau og Geit
Org. nr.:
Besøksadresse
N-
Postadresse
N-
Kontakt Tlf.: (+47)