Banner Banner Banner Banner

Kalender

  September 2020
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       

Siste publiserte artikler

Referat styremøte HSG 3. des. 2019

Referat styremøte HSG 3. des. 2019

Stad: XL-Bygg på Voss

Desse møtte: Reidar Kallestad, Kjetil Rødland, Arnt Bakke, Kato Hilleren og Oddmund Hildal. Ivar Haug møtte for Gjetarhundlaget.

Saksliste:

Sak 42/19: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak: Godkjent

Sak 43/19: Godkjenning av referat frå styremøte 7. okt. 2019

Vedtak: Godkjent

Sak 44/19: Oppsummering etter representantskapsmøte HSG

Gjennomgang av samlinga generelt og av saker lokallaga tok opp:

Vedtak:

  • Treg påmelding frå lokallaga
  • HSG har frist i forhold til avtale HSH har med hotell
  • Dette medførte at HSG får rekning på ubrukte rom som medfører ekstrautgifter
  • Er ikkje alle som er tilstande under innlegga i møte. Møter for seint opp eller forlèt møte før det er slutt. Dette kan bli oppfatta av innleiar som negativt og gje dårleg signal om kva HSG står for.
  • Vil utforda Fitjar Sau og Geit til og lage eit lite notat over korleis dei brukar VIPPS som betalingsverktøy. Dette notatet kan ein legga ut på heimesida til HSG.
  • Oppfølging på spørsmål frå Sveio Sau og Geit om møte (r) der tema er om tilskotsordningar i landbruket fungera og regulering av kjøtt. Karluf tar kontakt med Sveio og følger dette opp.

Sak 45/19: Referat frå representantskapsmøte i NSG 15.-17. oktober

Reidar møtte her og hadde ein gjennomgang av saker som var på dagsorden. Den aller største saka var:

Strategiplan for NSG for 5 årsperioden (2020 – 2025)

 

Sak 46/19: Julebord 2019 Voss

Planlegg program for samlinga. 79 påmeldt så langt.

Vedtak: Avtalt gardsbesøk på garden Skår i Granvin, garden foredlar "Skåramat". Setter opp minibussar for transport Voss – Skår med retur. Aller reiser med Voss Gondol for felles Julebord.

Sak 47/19: Årsmøte 2020 (stad og gjester)

HSG har fått inn pris for opphaldt til årsmøte 21. – 22. feb. 2020 frå diverse hotell.

Vedtak: HSG har takka ja til Brakanes Hotell, Ulvik. Styret arbeider med invitasjon til gjester/føredragshaldarar.

Sak 48/19: Årsmelding for 2019

Gjennomgang og fordeling av oppgåver for og få alt inn i rett tid i forhold til årsmeldinga.

Vedtak: HSG skal og ta kontakt med Bekkevolds Lyskopi om dei kan lage årsmeldinga også i år. Alt som skal vara med må vara inne til 24. januar

Sak 49/19:  Innstilling til valnemnda NSG

Post frå valnemnda i NSG der dei ber om innspel til diverse val i NSG.

Vedtak: HSG gjekk gjennom brevet frå valnemnda og har hatt kontakt med dei personane som er på val og vidaresender HSG sin innstilling til valnemnda i NSG

Sak 50/19: Innstilling til diverse sentrale råd i NSG

Vedtak: HSG har hatt kontakt med dei personane som står på val og fått tilbakemelding frå dei. HSG sender sin innstilling til valnemnda i NSG.

Sak 51/19: Jordbruksforhandlingane 2020

Reidar orienterte Styret om Jordbruksforhandlingane 2020. HSG blir kalla inn til felles møte i lag med andre organisasjonar.

Vedtak: Det er viktig at lokallaga sender inn forslag HSG eller til lokalt Bondelag eller Bonde og Småbrukarlag.  Frist for innspel 30. januar.

Sak 52/19 Status arbeidsplan/budsjett 2019

Vedtak: Denne saka er utsett til neste styremøte.

 

 

Sak 53/19 Møtegodtgjersle for tillitsvalde

Dette er sak som styremedlemmer i HSG har vert usikker på kva dei har rett på i forhold til dag- godtgjersle i forhold til Årsmøte og leiarmøte.

Vedtak: Styremedlemmer har rett på godgjersle for ein dag ved årsmøte og ingen ved dag- godtgjersle for leiarmøte.

 

 

Ref.:

KH

 
Hordaland Sau og Geit Org. nr.: 992 113 189
Leder: Reidar Magne Kallestad
Mob.: 41 56 00 48
E-post: reidar.kallestad@online.no