Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mars 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Referat styremøte 21.12.20

På tråden: Oddbjørn Kaasa, Kristoffer Moan, Elise Valstad Moksnes, Arvid Wold, Tommy Røtting og Bjørn Wæhre.

 

63 – 2020    Godkjenning av innkalling og sakliste.

Ingen merknader

 

64 – 2020    Referatsaker

Korrigert noen saksnr pga et møte i juni ikke var tatt hensyn til. Referatene korrigeres også på nettsida.

 

65 – 2020    Økonomi 2020.

I og med at de fleste møtene har vært på teams så har vi spart mye kostnader og regnskapet vil troligvis komme ut omtrent med balanse i regnskapet. For å holde kostandene nede er nok dette måten å drive laget på.

 

66 – 2020    Brev fra Valgnemnda i NSG.

Kristoffer og Tone jobber videre med dette spesielt mot STSG og MRSG slik at de eventuelt kommer fram til forslag som vi må sende valgnemda senest 10.01. Kristoffer og Tone bruker de andre i styret dersom de føler behov for det.

 

67 – 2020    Svar på brev fra NSG om gjeterhund NM 2020

Vi tar svaret fra NSG til orientering og følger med hva som skjer videre.

 

68 – 2020    Årsmøte for 2020 Feb./Mars 2021.

Kan se ut som det må bli digitalt årsmøte. Et alternativ kan være at en samles i små grupper og at en har kontakt med hverandre via en elektronisk arena.

Det andre alternativet er at det er et fullstendig elektronisk møte der en sitter hver for seg, men det er bedre med små grupper der en kan foreta avstemningen.

Elise ser på muligheter for et elektronisk møte og hvordan det skal gjennomføres.

Årsmøte holdes den 28.februar.

Valgnemd og lokallag orienteres og settes i arbeid.

 

69 – 2020    Hvordan håndterer vi Mædiesituasjonen 2021

Et notat som er laget sendes i første omgang til styret og så får en tenke litt på det.

Målet er at avlsmiljøet og interesserte lokallag engasjerer seg i den videre diskusjonen.

70 – 2020    Eventuelt.

Rovdyrerstatning i Nord-Trøndelag

Oddbjørn tar kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag landbruksavdelinga for å få en liste over beitelag i Nord-Trøndelag.

Arvid formulerer et brev som sendes til beitelagene, hvor vi etterspør informasjon om hvordan beitebrukerne opplever prosessen ved å søke rovdyrerstatning til Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkeslaget anmoder lokallagene til å søke skadefelling i områder hvor dette er aktuelt.

Styret må få på plass ny leder i Rovdyrutvalget. Rovdyrutvalget følger opp denne saken videre.

 

Malvik 22.12.20

BW

 
Nord-Trøndelag Sau og Geit Org. nr.: 969 606 097
Leder: Oddbjørn Kaasa
Kontakt: 99 55 55 88 / oddbjornkaasa@gmail.com 
Webansvarlig: Elise Valstad Moksnes
Kontakt: 46 93 89 80 / elisevmok@live.no