Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mars 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Referat styremøte 24.06.20

Styremøte på Snåsa hos Tone Våg 24.06.2020.

Tilstede: Oddbjørn Kaasa, Elise V. Moksnes, Arvid Wold, John Gunnar Stormo, Tone Våg

 

34 – 20       Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling godkjent.

 

35 – 20       Økonomisk situasjon NTSG.

Det er fortsatt noen lokallag som ikke har organisasjonsnummer. Oddbjørn holder kontakt med NSG og får oversikt etterhvert som lokallagene melder inn. Dette må vi ha klart innen neste styremøte.

 

36 – 20       AU med Sør-Trøndelag.

Intensjonsavtalen er sendt til fylkesstyret i Sør-Trøndelag sau og geit.

 

37 – 20       Rovdyrutvalget.

Vi går gjennom mandatet. Det er godkjent.

Rovdyrutvalget 2020: A. Marken og A. Nagelhus er valgt for 2 år i 2020, T. Sivertsen er på valg i 2021. Styrets representant fra fylkesstyret er John Gunnar Stormo.

Fylkesstyret velger John Gunnar Stormo som leder i Rovdyrutvalget 2020.

Når det kommer til budsjett for rovdyrutvalget anmoder fylkesstyret at det holdes hovedsakelig telefonmøter, og at det i utgangspunktet ikke utbetales møtegodtgjørelse, men at hvis det er forsvarlig ifht. budsjett å betale ut møtegodsgjørelser for telefonmøter så gjør vi det mot slutten av året.

Leder i fylkesstyret og leder i rovviltutvalget kaller inn til et telefonmøte i rovdyrutvalget.

 

38 – 20       Representantskapsmøte.

Det holdes representantskapsmøte 30.juni med fokus på markedssituasjon og diverse andre saker. Oddbjørn Kaasa stiller som NTSG sin representant på dette møtet.

 

39 – 20       Rovdyrproblematikk i Indre Namdal.

Styret i NTSG har 24.06.20 vært på møtet med ordførerne i Grong kommune og Namsskogan kommune, leder i Rovviltnemda i region 6, samt representanter fra beitebrukerne i området. Her fikk vi informasjon om situasjonen og diskuterte videre framdrift i saken. 

NTSG ser for seg denne strategien videre i saken:

  1. Ta kontakt med Kari Anita slik at rovviltnemda region 6 kan jobbe opp mot USS når det kommer til jussen i forholdet mellom rovviltforliket og gjeldende lovverk og forskrifter.
  2. Møte med politiske parti:
    1. Mediesak hvor man fronter at man ønsker møte med politiske parti.
    2. Fysiske møter med politiske parti i Trøndelag for å kartlegge hva de gjør med rovviltutfordringer i Trøndelag.
  3. Stille konkrete spørsmål til stortingspolitikere i forkant av stortingsvalg/paneldebatt.

 

 

Snåsa 24.06.20

EVM

 
Nord-Trøndelag Sau og Geit Org. nr.: 969 606 097
Leder: Oddbjørn Kaasa
Kontakt: 99 55 55 88 / oddbjornkaasa@gmail.com 
Webansvarlig: Elise Valstad Moksnes
Kontakt: 46 93 89 80 / elisevmok@live.no