Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Februar 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       

Siste publiserte artikler

Møte med beitelaga

26.03.2013 | Skrevet av Marianne Dolpen

Styret i Rennebu Sau og geit deltok på møte med beitelaga.

Møte med beitelagene 21.3.2013

Sak 1. Magnar Skjerve ble valgt til møteleder, Marianne Dolpen til sekretær for RSG og Sveinung Lygre for beitelagene.

Sak 2. Kort gjennomgang av beitesesongen 2012.

 Ilfjellet/Klevgårdene: Lagene har slått seg sammen. Problemer med manglende gjerding, og at sauebønder i nabokommunene har slutta. Avslag og avkorting på rovdyrerstatning.

 Grindal: Lite tap, men har mista en del medlemmer.

 Ramsfjell: Bortsett fra uro og splittelse i ei besetning har sesongen vært ganske grei. Mistanke om noe ørneskader i begynnelsen av sommeren.

 Nerskogen: Små tap, som sannsynligvis skyldes jervuttak i Oppdal.

 Rennebuskogen: Stort tap i ei besetning, men ukjent årsak. Arbeid på gang for å sette opp sperregjerde.

 Innset Vest: Noen besetninger hadde stort tap av sau. Mistanke om rovdyr. En god del dyr måtte sankes på Oppdalssida. Et lam dokumentert tatt av kongeørn. De fleste Findmysheep-bjøllene fungerte dårlig, men de som virket ga nyttig informasjon. Avslag og avkorting på erstatning.

 Rennebu Øst: Rolig beitesesong. En bruker med høyt lammetap. Problemer med manglende gjerdehold.

Sak 3. Saudag i fjellet arrangeres av Rennebuskogen i 2013.

Sak 4. Frode Havdal fra Rennebuskogen beitelag ble valgt til leder for beitelagene for et år. Anita B. Gunnes ble valgt til vara.

Sak 5. Eventuelt:

 Beiteplanen er i sluttfasen og vil bli ferdig mai/juni, ifølge Evy Ann Ulfsnes.

 Næringa ble oppfordret til å komme med forslag til tema for landbruksmøter, kurs og liknende.

Sak 6. Rennebu Kommune har fått 240 000,- i FKT-midler, som skal brukes til innkjøp av radiobjøller/lammenoder. Det ble enighet om å bruke 50% til innkjøp av flere Findmysheep-bjøller, og de resterende 50% på Telespor radiobjøller og lammenoder. Det ble enighet om at besetninger med høyest tap får tilbudet først, og at bjøllene bør brukes i få besetninger.

 

 
Rennebu Sau og Geit
Org. nr.:
Leder
N-
Sekretær
N-
Kontakt Tlf.: (+47)