Banner Banner Banner Banner

Kalender

  Mars 2021
Ma Ti On To Fr
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       

Referat fra styremøte 09.03.16

Referat frå styremøte 9.mars  2016 kl 19.00 Eiken

Desse møtte: Sven, Leif Bjarne, Paul Edvin, nytt styremedlem Helge Verdal, 
avtroppande sekretær Britt Ljosland Johansson
Forfall: Snefrid

Sak 14/16 innkalling og saksliste godkjend
Britt skriv referatet frå dette møtet

Sak 15/16 Referatsaker
> Sven var på fylkesårsmøtet i Rogaland 26.-27.februar. Bjørn Høyland ny leiar der.
> Sven har skrive ei uttale til jordbruksforhandlingane frå Vest-Agder Sau og Geit
> kontaktutvalet for rovviltsaker
> høyringsuttale ang landsmøtefrekvens: årsmøte kvart år + rep.møte om hausten ?
> nasjonal beitekonferanse i Oslo

Sak 16/16 Konstituering av styret
- viktig at valnemda er klar på kva som trengs i styret. (MEN det er ikkje lett å få folk)
Sven - leiar, kontaktutvalet for rovviltsaker, kåringsansvarleg
Paul Edvin held fram som kasserar.
Snefrid held fram som nettansvarleg/heimesida/Facebook, avlsutvalet
Helge- nestleiar, kontaktutvalet for rovviltsaker
Leif Bjarne- styremedlem
> ingen kunne ta på seg skrivinga !
Styret spurde Britt om å ta på seg skrivinga, sekretæroppgåver mot ei godtgjering.
Britt sa ja til det, som ei midlertidig ordning. Sven skriv forslag til ein avtale.

Sak 17/16 Saker til representantskapsmøte NSG
- auke i kontingenten med kr 100,- for både meir enn/mindre enn 50 sau
- regnskapet i NSG er bedre enn presentert på Årsmøtet; grunna annonseinntekter er det + 40000, og ikkje -200000
 
Sak 18/16 Møteplan 2016, møteplass
Møteplan: 24/5, 16/8, 11/10, 6/12 (Leiarmøte)    +Naturligvis, Evje: 12.-14.august
Møteplass: Rødekors-huset, Eiken
 
Sak 19/16 Eventuelt
- oppdatering Brønnøysundregisteret. 
- lesestavkurs på Forus, interesse for dette her i Vest -Agder ?
- klyppekurs, styret jobbar vidare med plan for klyppekurs til hausten.
- 15.mars kl 19.00; stormøte om sau og lam i Kvinesdal (kulturhuset)


 -skrivar Britt Ljosland Johansson-

Gå til produsentregisteret

Bruk denne linken til å varsle Mattilsynet.

 
Vest-Agder Sau og Geit Org. nr.: 969623161
Leder Sven Haughom
Tlf.: 913 41 907
E-post: shaughom@gmail.com