Geitedagene 26.-28. august

NSG er ansvarlig for Geitedagene, i tett samarbeid med TINE og Møre og Romsdal Sau og Geit. Vi møtes til lunsj kl 12 på fredag, og avslutter med lunsj søndag (ferdig  kl 14).

Ung Geit 25.-26. august

I 2019 arrangerte TINE "Ung Geit", en samling for for unge geitebønder, lagt inntil Geitedagene. Det var vellykket, men god oppslutning og stor entusiasme. TINE vil prøve å få til det samme i år, fra torsdag lunsj til fredag lunsj.

Programmet for Geitedagene

Fagprogrammet har 3 hovedbolker:

  • Fôring, med hovedvekt på grovfôr
  • Melkekvalitet, med hovedvekt på celletall
  • Avl, med hovedvekt på genomisk seleksjon

Vi arbeider med å ferdigstille programmet, med konkrete temaer og foredragsholdere. 

Årets utferd vil gå til geitemelksprodusenten Hogne Homberset og til TINE sitt meieri på Ørsta.

Pris for Geitedagene

Deltakerne må betale for hotelloppholdet (frokost, lunsj, middag, overnatting, foredragssalen). Prisen for hele oppholdet (fredag-søndag) og deltakelse på Geitedagene blir:

  • 1 person i enkeltrom: 4660 kr
  • 1 person i dobbeltrom: 3730 kr

Alle andre kostnader med arrangementet (fordragsholdere, utferd osv) vil bli finansiert av NSG, TINE, Møre og Romsdal Sau og Geit og eventuelle andre sponsorer.

Reise til/fra Ørsta

Reise til og fra Geitedagene er den enkelte deltakers ansvar. Tar du egen bil, så har du full kontroll på tidsbruk og kostnader.

Kommer du langvegs fra og reiser kollektivt, så er fly til Ørsta-Volda lufthamn (Hovden) mest aktuelt. Det er 4 km fra flyplassen til hotellet. Skal du være sikret plass på fly til en overkommelig pris, så bør du booke tidlig.

Påmelding

Påmeldingsskjemaet er ikke klart enda. Det lanseres seinest 20. mai.

Fristen for å melde seg på, vil bli 30. juni.