Det er 254 besetninger med norsk melkegeit registrert i Geitekontrollen. 50 av disse er avlsbesetninger, dvs. besetninger som aktivt deltar i det organiserte avlsarbeidet.

Avlsbesetningene danner kjernen i den norske melkegeitpopulasjonen, som gjennom målrettet avlsarbeid skaper størst mulig avlsmessig framgang. 

Geiteavlen baseres på avkomsgransking av bukker i avlsbesetninger.

Effekten av avlsarbeidet som oppnås i hver enkel besetning, spres til resten av næringa (bruksbesetningene) gjennom salg av kåra bukker, eller ferdig granska bukker og gjennom salg av sæd fra NSGs seminstasjon.