Norsk Sau og Geit (NSG) har avtale med 50 avlsinteresserte geiteholdere om å være våre avlsbesetninger. Besetningene hadde 7 869 årsgeiter i 2020, med et gjennomsnitt på 157 og en variasjon fra 72 til 326 årsgeiter. Avlsbesetningene er altså ganske store i norsk målestokk.

Formålet med avlsbesetningene

Avlsbesetningene har som hovedoppgave å sørge for størst mulig avlsframgang for hele populasjonen. Framgang i den enkelte avlsbesetningen deles med resten av avlsbesetningene ved å levere de beste bukkene til Hjermstad, NSGs seminstasjon. Avlsframgangen i avlsbesetningene spres ut til resten av næringa (bruksbesetningene) gjennom salg av bukker, og gjennom salg av sæd fra NSGs seminstasjon.

Krav til avlsbesetning

En avsbesetning må veie melka morgen og kveld fra hver geit minst 5 ganger i året, og ta ut melkeprøvefor analyse av fett, protein, laktose, frie fettsyrer og celletall. alle besetningens geiter som har kjeet må få jurvurdering en gang i hver laktasjon. Som en viktig avlstiltak for avlsbesetning er å bruke semin. Antall geiter som skal insemineres avhengig abv besetningsstørrelse. Det er obligatorisk for avlsbesetning å kåre sine bukkekje.

 

Regler  for NSGs avlsbesetninger med norsk melkegeit

Rundskriv til eiere av avlsbesetninger med norsk melkegeit

Rundskrivene er i pdf.-format og åpnes i et nytt vindu.

Informasjon om kåring 2021

Rundskriv 1-2021- avlsbesetninger

Utvelgelse av bukker til gransking i 2020

Rundskriv 1-2020 - avlsbesetninger

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 29.05.2021