Overordnet avlsmål
"Utvikle ei geit som produserer mjølk med god og særegen geitsmak, godt egnet for produksjon av ulike typer geitost. Geita skal ha god helse og fruktbarhet og gode bruksegenskaper. Den skal kunne utnytte de naturgitte ressursene best mulig".

Vi beregner 10 delindekser på geit for de ulike egenskapene i avlsmålet:

Arvegrader for de fleste egenskapene i avlsmålet er relativt høye. I tillegg får vi gjentatte observasjoner for hver egenskap gjennom laktasjonen. Dette øker sikkerheten på beregnede avlsverdier, og gir et godt grunnlag for avlsframgang.

Egenskap Arvegrad
Melk per dag (kg) 0,29
Fett per dag (gram) 0,19
Protein per dag (gram) 0,24
Fettprosent 0,33
Proteinprosent 0,48
Laktoseprosent 0,44
Frie fettsyrer 0,35
Celletall 0,12
Jureksteriør 0,25
Utmelkingshastighet 0,17

Alle delindeksene teller ikke like mye i avlsverdien.  Fagrådet for geit tar hvert år stilling til hvilken vektlegging vi skal ha på enkeltegenskapene, og på den måten styrer vi avlsframgangen for de ulike egenskapene.