Kåringa danner grunnlaget for det videre utvalgsarbeidet på hanndyrsida, der de beste kåra bukkene settes inn som prøvebukker til avkomsgransking i en avlsbesetning.

Når bukkekje stilles til kåring vurderes bukkens eksteriør og tilvekst, samlet avlsverdi, kaseinstatus og farskap, og også juret til mora.

Salg av kåra bukker er et viktig tiltak for å spre den avlsmessige framgangen til de som ikke selv driver et aktivt avlsarbeid i egen besetning.

Regler for kåring av bukkekje (02.02.2021)

Nytt jurvurderingshefte geit (3. utgave, 2019)