Når kåring av bukkekje er nå opphørt vil gentesting av bukkekje være en viktig redskap for å få  bekreftelse på:
•    korrekt farskap 
•    gunstig kaseinstatus dvs. «ikke null*ikke null» (5)
•    sikker avlsverdi

Bukkene er "halve besetningen" med tanke på avlskvaliteten på geitene som skal settes på. Du bør genteste 3-4 ganger så mange bukkekje som du skal bruke i paring til høsten. Det øker sjansen for at du finner de aller beste bukkene.

Ønsker du ikke å genteste bukkene du skal bruke, anbefaler vi at du inngår en fast avtale med en avlsbesetning om kjøp av gentestede bukker. 

Ta omgående kontakt med avlsbesetning og legg inn din bestilling for å sikre deg bukker til årets paringssesong.