Mandat:
Fagrådet for geit skal gje råd til styret og initiere faglege spørsmål innan avl, avlsmetodar og fagleg utvikling på geit.

Fagrådet for geit har 6 medlemer; 4 frå NSG, med 2 vara i nummerrekkefølge der styret i NSG oppnemner leiar og nestleiar, 1 frå TINE med personleg vara og 1 frå IHA/NMBU med personleg vara.

Medlemmene i Fagrådet for geit

Referat fra møter i Fagrådet for geit
Referatene er i pdf.- format og åpnes i et nytt vindu:

Referat fra møter i Avlsutvalget for geit
Referatene er i pdf.- format og åpnes i et nytt vindu: