Jurvurdering geit (3. utgave, 2019)

 

Det er nyttig å lese dette før du ta i bruk jurvurderingsheftet.

 

Fra 2019 er ekstraspener ikke innkludert i jureksteriørpoeng. 

Ekstraspener er en egen egenskap som registreres separat.

 

 

Sist oppdatert: 29.05.2021