Jurvurdering geit (3. utgave, 2019)
Nyttig lesing før du tar i bruk jurvurderingsheftet.

Fra 2019 er ekstraspener ikke innkludert i jureksteriørpoeng. 
Ekstraspener er nå en egen egenskap som registreres separat.