Prissatsene er kun veiledende, dvs. at selger og kjøper på forhånd må avtale hvilke priser som skal gjelde ved salget.

Alle priser er eks.mva.

Prisen på avlsbukker graderes i forhold til alder og avlsverdi.

Bukkekje til avl:
Grunnpris: kr 3 600,-.
Gentesting: kr  400,-.

Indekstillegg: kr 50,- per indekspoeng over 115.

Salg av buukekje til avl: ønskede kriterier

 Avkomsgranska bukk:
 Grunnpris: kr 3 600,-.
 Gentesting: kr   400,-

Indekstillegg: kr 100,- per indekspoeng over 115.

Trekk for kaseingenstatus:
For heterozygot ”ikke-null*null” (2): 1 000 kroner i trekk.

Seminbukk

I tillegg til veiledende priser for avkomsgranska bukk betaler NSG kr 4 500,- for seminbukker for å dekke ”plunder og heft” ved inntaket i 2023.

Fra 1. juli 2018 er det krav om at det skal foreligge egenerklæring og veterinærattest (ikke eldre enn 7 dager) ved all flytting av bukk. Kostnaden ved veterinærattest skal kjøper dekke hvis ikke annet er avtalt. Dette kommer i tillegg til kjøpesummen for bukken. Oppdretter bør i størst mulig grad strekke seg mot å selge flere bukker innen 7 dager, slik at kostnaden for veterinærattesten kan fordeles på flere kjøpere av bukker.