Prisen på avlsbukker graderes i forhold til alder og avlsverdi.

Veiledende priser på bukker for salg:
(gjeldender fra 01.01.2019 )

Kåra bukkekje:
Grunnpris: kr 3 250,-.
Indekstillegg: kr 50,- per indekspoeng over 115.

 Avkomsgranska bukk:
                                         Grunnpris: kr 3 250,-.
                                         Indekstillegg: kr 100,- per indekspoeng over 115.

Trekk for kaseingenstatus:
For heterozygot ”ikke-null*null” (2): 500 kroner i trekk.

I tillegg til veiledende priser for avkomsgranska bukk betaler NSG kr 4 500,- for seminbukker for å dekke ”plunder og heft” ved inntaket i 2021.

Fra 1. juli 2018 er det krav om at det skal foreligge egenerklæring og veterinærattest (ikke eldre enn 7 dager) ved all flytting av bukk. Kostnaden ved veterinærattest skal kjøper dekke hvis ikke annet er avtalt. Dette kommer i tillegg til kjøpesummen for bukken. Oppdretter bør i størst mulig grad strekke seg mot å selge flere bukker innen 7 dager, slik at kostnaden for veterinærattesten kan fordeles på flere kjøpere av bukker.

 

Sist oppdatert: 29.05.2021