Tidligere var det kun veterinærer og godkjente inseminører som kunne inseminere geit. Grunnen til dette var at teknikken som tidligere ble brukt var komplisert og krevde en viss form for erfaring og fingerferdighet. Teknikken går ut på intrauterin deponering av sæden, det vil si at sæden ble lagt helt inn i børen (livmoren).

I dag er det deponeringsteknikken "skudd i blinde" som blir brukt ved inseminering av geit. Sæden blir lagt i den fremre delen av skjeden uten at en forsøker å lokalisere børhalsen. Dette er en teknikk som er langt lettere å utføre enn intrauterin deponering.

I regi av NSG er det gjennomført mange kurs i den enkle insemineringsteknikken og interessen hos geiteholderne har vært stor. Det er nå 488 eierinseminører på geit i Norge.

Naturlig paring er fremdeles den mest brukte formeringsmetoden i geiteholdet, men etter at eierinseminasjon ble innført, er muligheten for å satse på semin blitt bedre.

Bruk av semin er den enkleste måten å få tilgang til det best genetiske materiale, samtidig som en beskytter flokken sin fra smittefare.

 

Sist oppdatert: 29.05.2021