Seminkatalogen ble sendt i posten til alle geitemelkleverandører i starten av juli. Du kan også lasete den ned.

Katalog seminbukker 2019/2020