Tenker du dyrevelferd når du går ut for å trene hunden din?

Gjeterhunden er et særdeles viktig redskap i saueholdet. En godt trent gjeterhund kan være nyttig for å samle sau raskt og effektivt, om det er sank fra beite om høsten, eller i ekstreme tilfeller med rovdyrangrep. 

Det er ingen gjeterhunder som er født ferdig utlært. Det kreves målrettet avl og ikke minst målrettet trening for å utdanne en gjeterhund. Treningen foregår med sau, og det er viktig at det alltid tas forbehold om god dyrevelferd når slik trening skal gjennomføres. Sauen som benyttes må være hundevant. Sauen må beskyttes og hunden skal ikke påføres unødvendig ubehag. Dette krever kunnskap hos den personen som skal styre treningen.

Gjeterhund videoer på nett

De siste årene har dyrevelferd fått økt oppmerksomhet innenfor bruk av gjeterhund. Det er viktig å tenke dyrevelferd når det kommer til både hund og sau, fellestreninger, egentrening, videoer som legges ut på nett og oppfatningen til forbipasserende. 

Den teknologiske utviklingen har ført til at alt blir lettere tilgjengelig, noe som kan være både positivt og negativt. I dag har nesten alle kamera på telefonen sin, og det gjør det lett å dra opp telefonen og filme eller ta bilde av alt og ingenting. 

Facebook

De siste årene har det dessverre også kommet flere klager på håndtering av sau i videoer som er lagt ut på nett. Det har gått på alt fra valper som jager og stresser sauer til eldre hunder som jager dyr unødig. For oss som driver med gjeterhund og har erfart hvordan en valp eller unghund oppfører seg når den første gang blir introdusert for sau, vet vi at det fort kan bli fart i svingene. Men hva tenker andre når de ser det?

Det er det utrolig viktig at man tenker dyrevelferd for både hund og sau når man trener. Ting kan oppfattes annerledes for en som ikke har erfaring, eller kan noe om gjeting og trening av hund på sau. Det er kanskje like viktig for oss som driver aktivt med dette, å være flinke til å opplyse om og vise frem hva vi driver med.

Når man anskaffer seg hund er det viktig at man setter seg i lover og regler for dyrehold og dyrevelferd. Har du lest lovene for dyrevelferd- og hunde-loven?

Instruktør og dommer

Det er ikke bare instruktører og dommere som skal ha fokus på dyrevelferd, det er like viktig for hver enkelt. Vi jobber tross alt med å prøve å kontrollere/dressere et sterkt instinkt hos hunden. Viktigheten av å beskytte sauen som et byttedyr er like viktig som det å trene hunden på en forsvarlig måte. Dette er kanskje ikke like lett hvis man ikke har erfaring eller kunnskap nok. Da er det utrolig viktig at man selv tar ansvar for egenutdanning – både for seg selv, hunden og sauen! 

Norsk Sau og Geit oppfordrer alle som skal i gang med trening av gjeterhund til å oppsøke gjeterhundkurs og eller instruktør for bistand. Slik kan du tilegne deg nødvendig kunnskap om trening av gjeterhund, og sikre god dyrevelferd for alle.

Her finner du liste over NSG godkjente instruktører i hele landet