I 2012 var gjeterhundrådet på møte med NKK og da ble det diskutert avlsarbeidet til rasene i Norge. Alle raser skulle utarbeide en egen avlsstrategi for sin rase, og NSG har to raser Working Kelpie og Border Collie. Working Kelpie er ikke en egen rase i FCI systemet, og er derfor ikke med i RAS, så NSG skal da kun utarbeide rasespesifikke avslstrategier (RAS) for Border Collien.

Dokumentet som skal utarbeides er et stort stykke arbeid, og skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og gjøre avlsarbeidet enda bedre. Dette skal da være et verktøy for raseklubben for å sikre en sunn hundeavl, med tydelige mål og definisjoner av strategier.

Dette er en god mulighet for NSG å få frem sine rettningslinjer og synspunkt for rasen, og hvor utviklingen skal få videre. Dokumentet skal jobbes med utover våren av avlsrådet, og legges ut her på hjemmesidene når sluttresultatet er klart.