Guide på hvordan du DNA - tester din hund, og får det registrert inn i NKK.

Før du drar til dyrlegen:

 1. For å bestille rekvisisjonsskjema: Logg deg inn på NKK sine "MinSide", evt. opprett bruker på mine sider.
 2. Når du har logget inn på «Min side», klikker du på «Helse» i høyremargen/menyen og deretter «Bestille andre helseundersøkelser».

Du kommer inn i nytt vindu, gjør du følgende:

 1. Velg hund (hvilken hund du ønsker skal testes)
 2. Velg skjematype: Collie Eye Anomaly (CEA).
 3. Velg klinikken du skal DNA teste hos. (hvis du ikke finner navn på klinikken kan du la vær å fylle ut den)
 4. Velg veterinær om du vet, hvis ikke kan den stå som ukjent.
 5. Legg til i handlevogn

 1. Hvis du ikke skal bestille noe flere skjemaer - Klikk på: Fullfør bestillingen.

 1. Du vil få beskjed om å betaler for NKKs DNA-skjema.
 2. Skjema får du tilsendt på mail når det er betalt, skriver ut og tar med til dyrlegen som skal ta prøven.
 3. Vær nøye med å fylle ut alle hundens data fullstendig når du bestiller skjema, det er dette som kommer på prøvesvaret/sertifikatet! Hvis noe mangler, kan ikke resultatet registreres på NKK sin DogWeb. Dette skjemaet sendes IKKE til laboratoriet, men sendes til NKK av eier sammen med prøvesvar/sertifikat når det kommer fra laboratoriet.

Labratoriene

 1. Godkjente laboratorier som kan brukes ved testing, og hvilke labratorier som er godkjent for de forskjellige rasene finnes på NKK sine sider: i dokumentet DNA – laboratorier, tester, raser.
 • VIKTIG: NKK godkjenner prøveresultater for Border Collie fra Laboklin og MyDogDNA!
 • Laboratoriets rekvisisjons-skjema finnes/bestilles på laboratoriets hjemmeside. (VIKTIG at du snakk med dyreklinikken/veterinær før du evt. bestiller skjema fra laberatoriet, mange klinikker har disse skjema'ene liggende på klinikken. Og har rutiner på å sende inn tester til laboratoriets.)
 • Hvis du velger å bestille skjema fra Laboklin før du reiser til veterinær, kan det gjøres HER. Ønsker du teste for mer enn CEA hos Laboklin- har Laboklin en egen samle pakke for border collie du kan bestille HER.
 • Hvis du skal bestille skjema hos MyDogDNA, kan det gjøres HER.

Hos Veterenær

 1. Ta med NKKs DNA-skjema (som bestilte via mine sider og du fikk på mail fra NKK) til dyrlegen.
 2. Ta med laboratoriet sitt DNA skjema, hvis ikke dyrlegen har det hos seg, og dere har avtalt at de fikser skjema for laboratoriet.
 3. Hvert laboratorium har egne rutiner for akseptert prøvemateriale, emballasje og forsendelse. 
 4. Veterinæren skal kontrollere hundens ID-chip, ta prøven og sende prøven med skjema fra Laboklin/MyDogDNA til laboratoriet.
 5. Eier får med seg utfylt og undertegnet DNA-skjema (som du fikk tilsendt fra NKK/mine sider) for senere innsending til NKK sammen med prøvesvaret/sertifikat fra laboratoriet.

Når prøvesvaret kommer fra laboratoriet:

 1. For at testresultatet skal registreres i DogWeb, må eier sende prøvesvaret/sertifikat mottatt fra Laboklin/MyDogDNA og DNA-skjema bestilt av NKK, fullstendig utfylt og underskrevet som scannede pdf-filer til dna@nkk.no (alternativt sendes kopi av prøvesvar/sertifikat + DNA-skjema pr post til: Norsk Kennel Klub, Pb 52, Holmlia, 1201 Oslo).

 2. NKK publiserer resultatet på DogWeb når alle papirer er i orden, og du vil motta bekreftelse fra NKK.

Litt om Collie Eye Anomaly (CEA):

Collie Eye Anomaly (CEA) – Er den sykdommen som har fått mest fokus fordi det er den som har hatt størst påvirkning på rasen i hjemlandene i Storbrittania. Den påvirker hundens syn, og kan variere fra å ikke ha noen betydning, til å gjøre hunden blind. Den påvises i størst grad  når hunden er veldig ung, og kan være vanskelig å påvise når den blir eldre, hvis den har en mild grad. Den er ikke progressiv, slik at hunden vil ikke bli værre med tiden.

Det ble anslått at ca 25% av populasjonen var bærere av genet som gir CEA. Nedarvingen er ressesiv, dvs. at begge foreldre må være bærere av genet for at avkommet skal kunne utvikle sykdommen. Optigen i USA har utviklet en gentest som kan påvise om en hund er bærer av genet. Nå er det flere laboratorium som kan ta denne testen, og flere er mer bevist på å få gentestet hundene sine. Hvis ikke begge foreldrene er bærere kan ikke avkommene få sykdommen.


Hvordan tolke DNA-testene

Ved å kombinere fri x fri og fri x bærer vil ingen av avkommene bli syke med CEA (affisiert). Det er derfor ikke et mål å utelukke bærere fra avl: DNA-testing muliggjør jo nettopp bruken av bærere, fordi de ikke vil gi syke avkom så lenge de kombineres med et individ som er fri.

Paringskombinasjon for CEA

Foreldredyr_1 Foreldredyr_2 Registrering
DNA-FRI

DNA-FRI
DNA-Bærer

Godkjent registrering/Anbefalt paring
DNA-Bærer DNA-Bærer Ikke godkjent for registrering/Paringer som ikke skal foretas. Det er brudd på NKKs etiske grunnregler å pare kombinasjonene paringer.
DNA-Affisert DNA-Fri
DNA-Bærer
DNA-Affisert
Ikke godkjent for registrering/Paringer som ikke skal foretas. Det er brudd på NKKs etiske grunnregler å pare kombinasjonene paringer.
 • Fri (homozygot for det friske genet): Hunden bærer ikke genet for sykdommen det er testet for, og vil ikke utvikle sykdommen
 • Bærer (heterozygot for sykdomsgenet): Hunden bærer genet for sykdommen, men vil sannsynligvis ikke selv utvikle sykdommen. Dersom en bærer brukes i avl, må den kun pares med en hund som er testet fri for dette genet. Da vil ca. halvparten av avkommene være bærere, mens resten vil være fri for genet. Ingen avkom etter en slik kombinasjon vil utvikle sykdommen. En bærer skal ikke pares med en annen bærer eller en hund som er syk/affisert.
 • Syk/affisert (homozygot for sykdomsgenet): Hunden har fått genet for sykdommen fra begge sine foreldre og er allerede syk eller vil etter all sannsynlighet utvikle sykdommen 
Fra og med 01.08.2021 gjelder følgende:

Dersom begge foreldredyr er innregistrert i DogWeb med resultatet «fri» før registrering av valpene, vil det automatisk bli generert «fri pga. avstamning» på valpene. Valpene trenger i så tilfelle ikke å DNA-testes.

Det står føkgende inne på NKK sine nett sider an friske hunder i avl (klikk her for å se kilde):

"Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges enhver oppdretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl. 

Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. Hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) bør brukes med forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde og oppfostre valpene på en optimal måte. Affisert hund kan bare pares med hund som har DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes valper som blir syke.

Hunder med følgende diagnoser skal ikke brukes i avl:

 • HD grad E
 • AD grad 3
 • Patellalukasjon grad 3
 • BOAS grad III
 • DNA-resultat affisert eller bærer av autosomal sykdom i kombinasjon med affisert eller bærer av samme sykdom"

Linker med mer informasjon rundt DNA-testing:

Retningslinjer for registrering av DNA-testresultater i DogWeb, Norsk Kennel Klub (NKK)

Informasjonsark om CEA hos NKK

Du kan lese om hvordan du skal tolke DNA-resultatene på NKK sine nettsider

Her kan du lese om DNA-testing på NKK sine hjemmesider


Har du spørsmål, ikke nøl med å kontakte gjeterhundrådgiver.