Dette er gjeldende fra dagens dato (02.06.2022). Dersom enkelthunder av rasen border collie har blitt testet for dette genet hos MyDogDNA tidligere, vil det være mulighet for å få registrert inn DNA-resultatet for CEA/CH i DogWeb for tester tatt etter 01.01.2021, under forutsetning av at eier bestiller og betaler for NKKs DNA-skjema via MinSide og får signatur på dette DNA-skjemaet fra veterinæren som tok ut prøven (eier må også signere).

DNA-skjema sendes deretter samlet sammen med laboratorie-rapporten til dna@nkk.no

Her kan du se hvordan du bestiller skjema via NKK sine mine sider

 

Her kan du lese: 

Retningslinjer for registrering av DNA-testresultater i DogWeb, Norsk Kennel Klub