Ny oppdatert RAS for border collie er blitt godkjent av Gjeterhundrådet og styret i NSG. Siden det er gjort endringer om krav til rasen, må dette opp på generalforsamlingen til NSG (årsmøte i mars). Etter det har vært til behandling i Årsmøtet og evt. er godkjent, vil det bli sendt inn til NKK for godkjenning.

Selv om RAS for border collie ikke har gått igjennom hele den formelle prosessen for godkjenning ønsker avlsutvalget at vi starter å følge de nye kravene snarest.

Den oppdaterte versjonen av RAS for border collie finner du her:

Ny oppdatert RAS border collie

Noen av de viktigste endringene som er gjort i RAS 2020:

Punkt om PRA, WDR og katarakt
Hovedendring: Alle hunder som skal brukes i avl skal øyelyses før avl, og deretter hvert 3. år. Det skal ikke avles på affiserte hunder. Hunder som skal brukes i avl skal være friske.

Klikk her for mer informasjon om øyelidelser på NKK

Punkt om CEA er endret
Hovedpunkt som er blitt endret: NSG ønsker å følge ISDS sine retningslinjer i forhold til CEA og avl. Alle hunder som skal avles på skal være gentestet.

Hvordan gjør jeg det om jeg vil DNA-teste min hund?
Fra NKK: "Kort oppsummert logger eier inn på NKKs MinSide, bestiller testene, og betaler. Skjema/rekvisisjon kommer til eier på mail, og eier tar med dette til klinikken. Veterinæren kontrollerer hundens ID, tar ut og merker prøver, fyller ut skjema på korrekt måte, og sender til laboratoriet. Eier får prøvesvaret/sertifikatet, og sender dette til NKK."

Mer om DNA-testing på NKK

Informasjon om kjente sykdommer som kan testes på NKK sine nettsider

Bruksprøve
Ønskelig å få lagt inn et krav om at alle avlshunder skal ha godkjent bruksprøve før de blir brukt i avl.

Gjeldende retningslinjer for avl i raseklubben vil bli videreført. De er følgende:
•    Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
•    Begge foreldre skal være registrert i NKK, eller tilsvarende raseklubb (ISDS, SKK e.l.)
•    Begge foreldre skal være friske
Easy - Bilde tatt av Karianne Kjelstrup