RAS Border Collie er oppdatert av Avlsutvalget i 2020. Ønskelige krav for rasen (krav om øyelysing og DNA-testing for registrering av valper) er godkjennes av NSG sin generalforsamling 10-11 mars 2021. Det blir videre sendt inn til NKK for godkjenning. NSG anbefaler at alle følger sist oppdaterte RAS for border collie. Krav om DNA-test og øyelysing av foreldre for registrering av valpekull vil ikke tre i kraft hos NKK før ny RAS er godkjent av NKK.


NSG anbefaler å DNA-teste hunder før avl.

Hvordan DNA - teste din hund?

Før du drar til dyrlegen:

 1. Logg deg inn på NKK "MinSide", evt. lag deg bruker.
 2. Inne på «Min side» klikker du på «Helse» i høyremargen og deretter «Bestille andre helseundersøkelser».

 1. Velg hund (hvilken hund du ønsker skal testes)
 2. Velg skjematype: Collie Eye Anomaly (CEA).
 3. Velg klinikken du skal DNA teste hos.
 4. Velg veterinær om du vet, hvis ikke kan den stå som ukjent.
 5. Legg til i handlevogn

 1. Hvis du ikke skal bestille noe mer/flere skjema - fullfør bestillingen.
 2. Du vil få beskjed om å betaler for NKKs DNA-skjema.
 3. Skjema får du tilsendt på mail, skriver ut og tar med til dyrlegen som skal ta prøven.
 4. Vær nøye med å fylle ut alle hundens data fullstendig når du bestiller skjema, det er dette som kommer på prøvesvaret/sertifikatet! Hvis noe mangler, kan ikke resultatet registreres på NKK sin DogWeb. Dette skjemaet sendes IKKE til laboratoriet, men sendes NKK av eier sammen med prøvesvar/sertifikat når det kommer fra laboratoriet.

Hos dyrlegen: 

 1. Ta med NKKs DNA-skjema (som bestilte via mine sider og fikk på mail) til dyrlegen.
 2. Godkjente laboratorier for hver test og rase finnes i dokumentet DNA – laboratorier, tester, raser hos NKK.
  Laboratoriets rekvisisjons-skjema finnes/bestilles på laboratoriets hjemmeside. (snakk med klinikken, mange har disse skjema'ene liggende på klinikken)
 3. VIKTIG: NKK har godkjent prøveresultater for Border Collie fra Laboklin.
 4. Hvert laboratorium har egne rutiner for akseptert prøvemateriale, emballasje og forsendelse. Det er viktig å lese laboratoriets instrukser nøye.
 5. Veterinæren skal kontrollere hundens ID-chip, ta prøven og sende den til laboratoriet.
 6. Eier får med seg utfylt og undertegnet DNA-skjema for senere innsending til NKK sammen med prøvesvaret/sertifikat.
 7. Det er ikke behov for å krysse av for «Certificat» når man sender prøver til Laboklin.

Når prøvesvaret kommer fra laboratoriet:

 1. For at testresultatet skal registreres i DogWeb, må eier sende prøvesvaret/sertifikat og DNA-skjema fullstendig utfylt og underskrevet som scannede pdf-filer til dna@nkk.no (alternativt sendes kopi av prøvesvar/sertifikat + DNA-skjema pr post til Norsk Kennel Klub, Pb 52, Holmlia, 1201 Oslo).

 2. NKK publiserer resultatet på DogWeb når alle papirer er i orden

Om DNA-testing på NKK sine hjemmesider

Hvilke sykdommer krever NSG du DNA-test for?

Collie Eye Anomaly (CEA) – Er den sykdommen som har fått mest fokus fordi det er den som har hatt størst påvirkning på rasen i hjemlandene i Storbrittania. Den påvirker hundens syn, og kan variere fra å ikke ha noen betydning, til å gjøre hunden blind. Den påvises i størst grad  når hunden er veldig ung, og kan være vanskelig å påvise når den blir eldre, hvis den har en mild grad. Den er ikke progressiv, slik at hunden vil ikke bli værre med tiden.

Det ble anslått at ca 25% av populasjonen var bærere av genet som gir CEA. Nedarvingen er ressesiv, dvs. at begge foreldre må være bærere av genet for at avkommet skal kunne utvikle sykdommen. Optigen i USA har utviklet en gentest som kan påvise om en hund er bærer av genet. På den måten har avlen blitt gjort mye enklere enn før. Hvis ikke begge foreldrene er bærere kan ikke avkommene få sykdommen.

Paringskombinasjon for CEA

Foreldredyr_1 Foreldredyr_2 Registrering
DNA-FRI

DNA-FRI
DNA-Bærer

Godkjent registrering/Anbefalt paring
DNA-Bærer DNA-Bærer Ikke godkjent for registrering/Paringer som ikke skal foretas
DNA-Affisert DNA-Fri
DNA-Bærer
DNA-Affisert
Ikke godkjent for registrering/Paringer som ikke skal foretas
 • Fri (homozygot for det friske genet): Hunden bærer ikke genet for sykdommen det er testet for, og vil ikke utvikle sykdommen
 • Bærer (heterozygot for sykdomsgenet): Hunden bærer genet for sykdommen, men vil sannsynligvis ikke selv utvikle sykdommen. Dersom en bærer brukes i avl, må den kun pares med en hund som er testet fri for dette genet. Da vil ca. halvparten av avkommene være bærere, mens resten vil være fri for genet. Ingen avkom etter en slik kombinasjon vil utvikle sykdommen. En bærer skal ikke pares med en annen bærer eller en hund som er syk/affisert.
 • Syk/affisert (homozygot for sykdomsgenet): Hunden har fått genet for sykdommen fra begge sine foreldre og er allerede syk eller vil etter all sannsynlighet utvikle sykdommen 

Norsk Sau og Geit ønsker å følge International Sheepdog Society (ISDS) sine retningslinjer i forhold til CEA - Collie Eye Anomaly og avl. Alle hunder som skal avles på skal være gentestet. Affiserte hunder skal ikke i avl, og hunder som er bærere skal kun pares med DNA normale hunder. 


NSG anbefaler å øyelyse hunder før avl.

Avlsdyr bør øyelyses minst en gang i året og/eller før valpekull, men NSG anbefaler at alle hunder som skal avles på skal øyelyses før avl og hvert 3 år. Det skal ikke avles på affiserte hunder, hunder som skal brukes i avl skal være friske.

Slik går du fram

Dersom du ønsker å få hunden din øyelyst kontakter du veterinær som er autorisert øyelyser. Den autoriserte øyelyseren Veterinæren øyelyser din hund, og skriver ut en attest hvor det står hvorvidt hunden har tegn til en arvelig øyesykdom eller ikke, og legger resultatet direkte inn i dogweb. Liste over autoriserte øyelysere finner du her.

Her finner du mer informasjon om øyelysing på NKK

Hvilke sykdommer krever NSG at man øyelyser for?

Central Progressive Retinal Atrophy(CPRA ofte kalt PRA) – Øyesykdom. Forekommer sjelden på rasen. Denne sykdommen er progressiv, dvs. at den utvikler seg over tid, og resulterer i at hunden blir blind. Sykdommen kan ramme hunder i alle aldre. 

Working dog retinopati (WDR) - Forekommer på rasen. I en undersøkelse fra Rogaland 2003 - 2009 påviste man forandringer på 28 % av undersøkte hunder. Av disse var 89 % hanner. X – kromosom tilknyttet arvegang diskuteres. Men også miljø påvirkninger kan ha mye å si for sykdommen. Det har vært store geografiske forskjeller i utbredelse. Man har nå funnet ut at det er bakenforliggende arvelige faktorer for sykdommen. WDR kan også klassifiseres som andre degenerative retinale forandringer ved øyelysing.

Collie Eye Anomaly (CEA) – Den øyesykdommen med størst utbredelse på rasen, men som har minst betydning for individet som blir rammet. Sykdommen lar seg imidlertid greit kontrollere med gentesting, men må også øyelyses for den. Ifølge spesialist på øyesykdommer må alle avlsdyr gentestes. Avl etter «frie foreldre» vil ikke holde.

Katarakt: går også under navnet grå stær. Øyets linse blir gradvis uklar og får gråhvite forandringer. Med uklar linse vil ikke lys nå inn til nervecellene i øyet som før. Synet blir dårligere, og hunden blir til slutt blind. Sykdommen må arves fra begge foreldre for at avkommet skal bli affisert. Katarakt kan også oppstå på grunn av andre lidelser som f.eks. diabetes eller annet traume.