Bakgrunn

Når jeg først skulle ut å gå gjeterhundprøve visste jeg nesten ingenting.om hvordan disse gjennomføres eller hvordan reglene er. Grunnlaget for informasjonen jeg innehar er stort sett hva jeg har lærte av andre, og hva jeg har lært av å dra på prøver for å kikke på. Første jeg gjorde når jeg ble interresert i å gå gjeterhundprøver var å skaffe meg informasjon. Først skaffet jeg dette ved å gå inn på NSG (Norsk Sau og Geit) sine hjemmesider. Her står alle regler og oppdateringer, og man kan også finne ut mer informasjon om gjeterhund aktiviteten i fylket man bor i ved å gå inn på fylkessidene. I andre omgang tok jeg kontakt med folk jeg kjente som går gjeterhundprøver, og kom meg på felles treninger for å få hjelp, veiledning og informasjon. Jeg skal ikke gå så dypt inn i dette nå, men det var starten på et helt eventyr! Nå skal jeg fokusere på hva å gå klasse 1 i gjeterhund betyr og hvilke elementer som er med.

Forberedelser

Før prøven er det viktig å forerede seg litt. Det er greit å ha kjørt igjennnom elementene før en prøve, og også å forberede seg ved å trene med andre tilstede. Jeg hadde mye erfaring med å jobbe med gjeterhund i arbeidet på gården, men ikke nødvendigvis å gå gjeterhundprøve. Å trene mer målrettet har hjulpet meg i arbeidet, og også gjort meg mer bevisst i arbeidet mitt på gården. Prøvene skal være et mål på utførelse av arbeids oppgavene man har på gården. Man må derfor vite hvordan banen ser ut, og jeg skal prøve å forklare elementene med bilder som illustrerer dette. Mange tenker at en gjeterhundprøve er veldig forskjellig fra praktisk arbeid, men hele gjeterhundprøven er lagt opp til at man skal tenke praktisk. 

Hvilke klasser fins det?

Det fins 3 forskjellige klasser i gjeting

 • Klasse 1
 • Klasse 2
 • Klasse 3 u/singling
 • Klasse 3 m/singling
 • Klasse 3 m/dobbelhenting

I denne artikkelen skal jeg utdype om klasse 1.

Hva består klasse 1 av?

Klasse 1 består av ulike "elementer" som hunden må gjennom. Klasse 1 er den letteste av alle klassene, så vanskelighetsgraden er selvfølgelig der etter. Man må ha minst 60 poeng i klasse 1 for å få godkjent bruksprov/gjeterhund prøve på hunden sin.

Elementer i klasse 1 (poeng i parentes)

 1. Utgang (20)
 2. Løysing (10)
 3. Inndriving (25)
 4. Driving foran fører (15)
 5. Driving etter fører (15)
 6. Kve (15)

Dette skal bli 100 poeng til sammen. Nå skal jeg gå dypere inn på de enkelte elementene, slik at det er lettere å forstå dem.

Prøveregler

Det er noen prøveregler som også er greie å få med seg før man starter prøve.

Påmelding

For å melde seg på en gjeterhund prøve må man være medlem av NSG (Norsk Sau og Geit). Hvis det er en vanlig prøve, ikke NM eller lignende, trenger man ikke noen spesielle tidligere kvalifikasjoner for å delta. I noen fylker må man fra 2010 ha gjennomført et "grunnkurs i gjeterhund" før man deltar på treninger og prøver. Dette for å øke kunnskapen til føreren om sauene og hunden, med fokus på dyreetikk og fomålet med bruk av gjeterhund.

Prøvene

Det finnes flere ulike typer prøver i Norge

DP - Distriktsprøver - Her kan alle delta, arrangøren har enten klasse 1, 2, 3 eller bare en klasse.
LP - Landsprøver - Går i klasse 3, er Norgesserien, og man melder seg på på hjemmesidene til NSG.
FM - Fylkesmesterskap - Hvert fylke har FM, og her har de stort sett både klasse 1,2 og 3.
NM - Norgesmesterskap - Fylkene har egne kvoter og kvalifiseringssystem til NM.
NNS - Nord-Norgesserien - Fylkene har egne kvoter og kvalifiseringssystem til NNS.
NS - Norgesserien - En serie prøver som går i klasse 3. 

Disse arrangeres av gjeterhundnemder og lag i fylkene. Hovedtyngden av prøver som blir arrangert holdes mellom August og begynnelsen av November, men det arrangeres prøver fra Mars ca til midt i Desember i hele landet.

Sauer

Det er normalt 4-5 sauer i klasse 1. Det er fordel at det ikke blir for mange, slik at hundene og førerne ikke har for mye å konsentrere seg om.

Henteavstand

Henteavstanden er den avstanden mellom der sauene står og der føreren står. I klasse 1 skal denne avstanden være rundt 100-150 meter. (Til å sammenligne er henteavstanden i klasse 3 fra 150 til 800m på det meste)

Dette er de viktigste hovedreglene, og jeg vil fordype litt i reglene til de ulike elementene også.

Utgang

Første man gjør på en prøve er å gå frem til pålen, og hunden skal stå ved siden av. Sauene blir plasert ut på avstanden som er bestemt. Føreren kan velge om hunden skal sendes til høyre eller venstre. Dette kommer helt ann på forholdene, og er inviduelt fra person til person. Hunden skal så sendes ut og bevege seg rundt sauene. Hunden skal ikke gå for nærme sauene eller for langt unna, slik at den har kontakt, men samtidig ikke skremmer dem. Hunden får kun én kommando, og skal ikke ha noen kommandoer på veien rundt sauene. Hvis man må si en ekstra kommando mister man poeng for dette.

Tegningen illustrerer hvor utgangen går. Utgangen ender når hunden er på balansepunktet til sauene og beveger seg rolig inn bak sauene, eller når hunden har kontakt med sauene. På utgangen kan man oppnå 20 poeng.

Løysing

Nå har hunden fått kontakt med sauene og løysinga bedømmes ut i fra hvordan hunden håndterer første møte med sauene. Hunden skal være jevn, rolig og bestemt og ha god kontroll over sauene. Det deles ut 10 poeng i dette ellementet.

Inndriving

Hunden skal så drive sauene på en så rett linje som mulig gjennom første porten, og så rett linje der i fra til føreren. Det skal gå i et stødig tempo, og hunden skal treffe porten med sauene. Hvis man bommer på porten skal det trekkes poeng for det. Det trekkes også poeng om man kommer utenfor den tenkte linja, eller man bruker unødvendig mange kommandoer uten at hunden hører etter.

Hunden skal så føre sauene rundt pålen og føreren. Dette skal være på motsatt side av den veien som man skal drive, som jeg har vist på tegningen. Man kan få opptil 25 poeng på inndrivingen.

Driving foran fører

Nå skal sauene drives i rett linje til neste port. I klasse 1 kan man velge å gå sammen med hunden litt bak saueen, gå foran sauene, eller bli stående ved pålen. 

Hvis man går bak sammen med hunden og hjelper til mister man kun halvparten av poengene. Man kan oppnå 20 poeng i ellementet. Sauene skal føres gjennom porten og etter porten mot den neste porten.

Driving etter fører

Når så føreren har fått sauene gjennom andre porten, så skal føreren gå opp å møte sauene og hunden midt mellom den andre og tredje porten som illustrert på tegningen i forrige avsnitt om driving foran fører. Hunden skal så justere trykket mot sauene, som nå er bak føreren. De skal lede sauene sammen gjennom den siste porten og mot kveet. Drivinga etter fører skal også gå i så rette linjer som mulig. Man kan oppnå 10 poeng på dette ellementet.

Kveet

Når man så har kommet så langt, så skal sauene inn i kveet. Denne øvelsen kan sammenlignes med arbeidet på gården ved at bonden må ha dyra sine inn, eller i kve for å samle og sortere sauene. Kveet er en liten binge som sauene skal passe inn i.

Føreren skal holde i et tau som er knyttet til porten på kveet. Man kan ikke skyve sauene gradvis inn i kveet med porten, eller være nær sauene med porten. Når sauene er inne kan man lukke porten, og man har fulført gjeterhund prøven. Man kan oppnå 15 poeng på kveet.

Oppsumering

Dette var i hovedtrekk hvordan elementene i en gjeterhund prøve klasse 1 kan gjennomføres. Det viktigste er at man gjennomfører i et stødig tempo, og at man ikke stresser hverken hund eller sauer når man går prøven. Dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort. Første gangen jeg gikk klasse 1 var jeg aske grå i fjeset og kunne nesten ikke stå ved pålen. Dette kommer seg, og nå er jeg mye tryggere når jeg skal gå prøve, og heldigvis så gjør øvelse mester. 

 

Skrevet av Cathinka Kjelstrup