Det er hund og fører sammen som blir tatt ut, og hver fører kan stille med inntil to hunder på de internasjonale prøvene. De 8 første på lista er kvalifisert for deltagelse i Continental Sheepdog Championship (EM), mens det er 10 stykker som kan delta i Nordisk Mesterskap.

Store arrangementer i 2016

I 2016 arrangeres EM i Finland 27.-28. august. Nordisk Mesterskap skal avholdes i Sverige, men endelig dato for dette er ikke satt. Norge er også representert i EM også med unge førere (Young Handler).

Nordisk Mesterskap blir i år arrangert etter samme kvotesystem som NM, hvor landene har en kvote og kan øke og minske kvoten etter prestasjoner. Alle land starter med 10, og Færøyene har en fast kvote på 2 plasser. Dette ble bestemt av komiteen bestående av en representant fra hvert land.

Landslaget må bekrefte sin plass før endelig landslag blir tatt ut, da kommer mer informasjon om disse på nettsidene.

Nedenfor finner du oversikt over de som har kvalifisert seg til arrangementene i 2016.

1-10. er kvalifisert til Nordisk. 1-8 er kvalifisert til EM. De andre er reserve.

Trykk på bildet for å forstørre

Young Handlere kvalifiserer seg på lik linje som vanlige landslaget. Det er egne regler for uttak av disse i regler for gjeterhundprøver. Disse må være under 21 år for å delta.

Karianne Buer (17 år på bildet) og Step fra EM i Danmark i 2014