I mai 2021, ble det sendt ut høringsbrev til alle fylkene om endring av NM kvotene. Det har lenge vært et ønske fra flere fylker at minstekvoten skal økes til to deltagere, derfor ønsket Gjeterhundrådet å sende det ut på høring til alle fylkene.

I brevet hadde Gjeterhundrådet satt opp fire forslag til endring:

  1. Ingen endring
  2. Øke minstekvote til to
  3. Øke minstekvote til to og senke høyeste kvote til 10.
  4. Sende inn eget forslag.

Gjeterhundrådet sitt vedtak ble følgende: Gjeterhundrådet vedtar at minstekvote til Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund 2023 økes til 2 ekvipasjer og makskvote forblir 12. 

Dette vil si at endringen i kvotene vil skje under NM 2022 og minstekvote vil være 2 når NM 2023 arrangeres. Antall deltagere under NM vil fortsatt være 90 deltagere.

Les referatet fra Gjeterhundårdet her