Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund 2022:

Gjeterhundrådet har tildelt Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund 2022 til Leirfjord sau og geit i Nordland.

Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund 2023:

Gjeterhundrådet har tildelt Norgesmesterkap i bruk av gjeterhund 2023 til Hå Gjeterhundnemnd i Rogaland.


Ønsker ditt gjeterhundlag/-nemd å arrangere Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund?

            Send din søknad til gjeterhund@nsg.no