NM-møtet ble innledet av Audun Seilen, leder av gjeterhundrådet i NSG. Han understrekte viktigheten av at møtet var en toveis dialog, og oppfordret deltagerne til å komme med innspill. Jo Agnar Hansen (Hedmark Gjeterhundlag) overtok ordet på vegne av NM-komiteen, og skrøt av innsatsen til både frivillige og deltagere på årets NM så langt.

Hundesykdom
NSG sin håndtering av hundesykdommen høsten 2019 ble tatt opp. Audun Seilen fortalte at NSG valgte å følge Mattilsynets anbefalinger, og etterstrebet et balansert nivå i håndteringen. En tilbakemelding fra deltagerne var at NSG var litt sent ute med å legge ut informasjon.

Gjeterhund i NSG
Gjeterhundrådet introduserte NSG sin nyansatte gjeterhundrådgiver: Helene Funner Gjerjordet. Hun har blitt ansatt i en 50 % stilling, og skal overta rollen fra Ken Lunn.

Videre ble det fortalt kort om organiseringen av dagens råd og utvalg. Fra 01.01.2020 vil en ny organisasjonsmodell tre i kraft, med 6 regioner: Nord, Midt, Nord-Øst, Sør-Øst, Nord-Vest og Sør-Vest. Valgprosessen vil starte etter styremøte i NSG kommende uke. 

Det ble også tatt opp hva man kan gjøre for å unngå å brenne ut ildsjelene i gjeterhundmiljøet. Ildsjelene er en viktig drivkraft med all sin kompetanse og erfaring, men man risikere å brenne ut disse dersom belastningen blir for stor. Rådet oppfordret alle til å følge tjenestevei i kommunikasjon, ved å gjøre dette kan man bidra til å minske belastningen.

Alle ble oppfordret til å sende inn filmsnutter fra trening/arbeid med gjeterhund, som skal brukes i kommunikasjon. Filmene kan sendes til gjeterhundrådgiver Helene Funner Gjerjordet.

Store prøver i tiden fremover
NM, Norgesseriefinalen og Nursery er blant de store prøvene som skal arrangeres i 2020. Rådet oppfordret fylkene til å melde seg som arrangør, slik at ikke samme fylke blir sittende med flere arrangementer. Norge deltar også på Nordisk Mesterskap, EM og VM, og det er forventet at vi stiller opp når det er vår tur til å arrangere disse.

Prøver 2020
•    VM 17.-20. september – York, England
•    EM 8.-10. oktober – Sveits
•    NM – før/etter EM
•    Norgesserie og Nursery

NM 2020
Rogaland gjeterhundlag har søkt om, og fått innvilget, å være neste års NM-arrangør.
Jacob Vetrhus, leder i Rogaland Gjeterhundlag, ga en presentasjon av arenaen og planene for arrangementet. Du kan lese mer om NM 2020 på fylkessidene til Rogaland.