Norsk Sau og Geit ønsker søkere til Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund for 2021, 2022 og 2023.

NM går tradisjonelt på rundtur blant fylkene, og de fylkene som ikke har arrangert tidligere blir prioritert. Dersom man søker i god tid så har gjeterhundlaget/fylkeslaget god tid på å forberede seg. Å arrangere NM kan gi en god inntektsmulighet for gjeterhundlaget og det er fullt mulig å gå i overskudd. Flere fylker har tidligere gjort det bra på å sanke inn gode sponsorer, og dermed sikret midler for videre arrangering av aktivitet.

NSG ønsker at NM blir avholdt i hele landet og etterstreber en god geografisk spredning på søkerne.

Søknad må komme gjennom fylkeslag i Norsk Sau og Geit. Det er mulig å søke om samarbeid med andre fylker.

Følgende fylker har aldri arrangert NM:
Akershus
Aust-Agder
Finnmark
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Mer enn 8 år siden siste NM:
Nordland
Nord-Trøndelag
Sogn og Fjordane
Troms
Telemark

Siste NM-arrangører:
2020 – Rogaland
2019 – Hedmark
2018 – Hordaland
2017 – Sør-Trøndelag
2016 – Buskerud
2015 – Oppland
2014 – Møre og Romsdal
2013 – Hordaland
2012 – Hedmark
2011 – Sør-Trøndelag
2010 – Telemark

Er det lenge siden ditt fylke arrangert NM? Ta kontakt med gjeterhundrådgiver for mer info og eventuelt spørsmål. NSG forventer at alle fylkene bidrar slik at vi får avholdt NM årlig. 

Husk at hovedmålet med NM er å arrangere en god gjeterhundprøve – alt rundt prøven kommer i andre rekke (livestream, publikum, servering m.m.).

Hva bidrar NSG sentralt med under NM?

Drifting av resultatservice: NSG sentralt stiller med 1-3 personer fra administrasjonen (antall avhenger av om arrangør ønsker streaming fra NSG, eller om de vil sørge for streaming selv). Dette innebærer ikke sekretærer for dommere, eller utstyr som skjerm/monitor, iPad, PC, printer, papir, strøm, bod for sekretariat osv. NSG lager resultatskjemaer som sekretær til dommer skal bruke, og gjør jobben med å sikre resultatene fra sekretærs oppføring til publisering. NSG bistår også i opplæring av sekretærer i bruk av dette skjemaet. 

Streaming fra NSG sentralt: Hvis det er ønskelig med streaming fra NSG sentralt, så trengs det 2-4 personer fra arrangør, som vil få opplæring i bruk av videokamera og iPad/nettbrett. NSG sentralt stiller med videokamera og nødvendig utstyr for å streame.

Premiering: NSG står for premiering av  de16 beste ekvipasjene i finalen, samt vandrepremier.

Gjeterhund i arbeid
Foto: Karianne Kjelstrup