Vi ser at det er stadig økene deltagelse i Norgesserien, noe som gjør at etterspørselen av Norgesserie arrangører øker. Prøvenemda har gått gjennom statistikk og satt opp tabeller og grafer for å se hvordan deltagelsen fra fylkene har vært.

Dette for å letter gi Prøvenemda bilde over hvem de skal tildele prøver til. Vi oppfordrer sterkt at alle fylker søker, da vil vi få en god turnus og fordeling av Norgesserien fremover. Hvis alle søker, vil alle kunne melde seg på Norgesserieprøver når det åpner for søker påmelding

Oversikt over deltager antallet i Norgesserien fra 2019-2021 pr. fylke. Som igjen viser forventning av hvor mange prøver hvert fylke bør arrangere årlig.


Oversikt over hvor mange prøver det er beregnet at fylkene må bidra med avhegig av hvor mange prøver vi har behov for. Her er det beregnet at vi har behov for 16 norgesserieprøve helger.


Kakediagram over antall hunder hvert fylke har stilt med de siste tre årene i Norgesserien.