Gjeterhundrådet har vedtatt følgende endringer for Norgesserien 2020.

Fjerne puljetrekking: 
Høy ressursbruk i NSG på grunn av bytting av rekkefølge på hunder har ført til beslutningen om å fjerne puljetrekking.

Maks antall hunder:
Øke maks antall hunder en fører kan delta med fra 3 til 4 hunder. Slipper ekstra administrasjonsarbeid knyttet til påmelding av 4. hund

Flere enn 4 hunder:
Skjema for påmelding av 5. hund på nsg.no

Avvikle reserveliste
Ingen reserveliste – «førstemann til mølla» gjelder. Eventuelle ledige plasser går til 5. hund.

Eier av hund
Hunden må eies av fører, eller en i samme husstand som fører.

Trekking av startlister
Startliste for Norgesserieprøver trekkes sentralt av NSG. Startliste trekkes tilfeldig i dataprogrammet GP-hund. Det bestrebes å få en god fordeling i startlisten for førere med flere hunder. Prøvenemnda ser over startlisten før publisering for å kvalitetssikre. Arrangør ser også over startlisten før publisering for å kontrollere at logistikken går opp ift. arrangering av prøven.

Bytte av hund
Bytte av hund meldes til NSG frem til startlisten trekkes. Etter at startliste er trukket meldes bytte av hund direkte til arrangør, senest før prøvestart.

Unntak fra regelen om 60 poeng
Kravet om 60 poeng ved påmelding til Norgesserien for 2020 bortfaller, på grunn av koronapandemien.