Norgesserien 2021

Tildelt Norgesserieprøver for 2021: 

2021 vil bli et prøve år for Norgesserien, hvor det vil være en mindre kvalifiseringsprøve til Norgesseriefinalen enn i fjor, det vil være tre gjeldene prøver fremfor fire. Alle vil kunne melde seg på to Norgesserie-helger, da fire prøver, før Norgesseriefinalen 23/24 oktober. Når man har gått fire prøver, vil prøven med lavest poeng strykes inn mot kvalifiseringen for finalen.

Informasjon om Norgesserieprøvene i 2021 finner du her...

Påmelding informasjon for Norgesserien oppdateres her når det er klart...Norsk Nursery 2021

Tildelt prøver for Norsk Nursery 2021

På bakgrunn av spørreundersøkelsen i 2020, ønsker gjeterhundrådet å utføre et prøve år for norsk nursery 2021. Det vil i 2021 være kvalifisering for å være med på en Norsk Nursery Finale 30-31 Oktober, helgen etter Norgesseriefinalen. Kvalifiseringen til Norsk Nursery Finalen gjelder for hele landet. 

Når og hvor kan jeg melde meg på? Det vil bli forhåndspåmelding sentralt i august for alle kvalifiseringsprøvene. Deltagere vil bli fordelt etter korteste geografiske plasseringen i forhold til prøven og andre deltagere, dette kan variere for å få likest mulig antall deltagere på alle prøvene. Dette for å få mest rettferdig fordeling av antall deltagere på prøvene.

Hvordan kvalifiserer jeg meg til finalen? For å kunne kvalifisere deg til finalen, må du gå en prøvehelg, som tilsier to prøver før nurseryfinalen. Resultatene vil bli beregnet på samme måte som tidligere: prøve 1 og prøve 2, hvor ekvipasjens beste poengsum ganges med tre og den dårligste poengsummen legges til.

Hvor mange går til finalen fra kvalifiseringsprøvene? Finalen vil bestå av maks 36 deltagere. Antall deltagere fra innledende runde blir fordelt likt prosentvis, dette bestemmes etter antall deltagere fra alle innledende prøvene.

Hvordan blir formen på kvalifiseringsprøvene? Etter at deltagerantallet er kjent bestemmes formen på prøven endelig av prøvenemnd. Prøven skal foregå i klasse 3, med deling og singling uten merkede dyr.

Hvor gammel må hunden min være? En hund kan delta i Norsk Nursery frem til den dagen de fyller 3 år.

Hva vil det koste? Det vil koste 790,- for en prøvehelg. 
Arrangør vil få 7.500,- i tilskudd fra NSG for at kontingenten skal holdes på lik linje som i fjor.

Informasjon om påmelding og Nursery prøvene finner du her...