Gjeterhundrådet har bestemt at Norgesserien skal låses i tre år fremover, for å skape ro og forutsigbarhet for alle. 

2022: Vil det være tre prøvehelger (seks prøver), der en prøvehelg (to prøver) kan strykes.
2023: vil det være to prøvehelger (fire prøver) der en prøve kan strykes. 
2024: vil det være to prøvehelger (fire prøver) der en prøve kan strykes. 


 

Sammenlagtliste Norgesserien 2022  

*Med forbehold om feil.

Se over dine egne poeng at de stemmer og gi tilbakemelding til gjeterhundrådgiver til: gjeterhund@nsg.no hvis du finner noe feil på oversikten.

Nyeste artiklene om Norgesserien: