Vi har fått fylt opp laget!


Vi har fylt opp 11 av 15 plasser med de som gikk i finalen til Norsk Nursery. Vi trenger derfor 4 til deltagere som ønsker å dra til Danmark å representere Norge i Nordisk Nursery. 

Vi ønsker derfor å gi de som har gått i de innledende rundene muligheten å kunne få de fire siste plassene til nordisk nursery!

Her vil førstemann til mølla prinsippet gjelde - de første fire som melder seg til gjeterhund@nsg.no og ønsker plass, vil få plassen! 

Hva må du ha med i mailen?
Ditt navn, epost, telefonnr.
Hunden sìtt navn, reg nr og fødselsdato - om hunden er rabis vaksinert.
Hvilken innledende prøve du gikk.

For å melde deg må du oppnå disse kriteriene:

  • Hunden må ha rabis vaksine eldre enn 21 dager gammel.
  • Du må ha gått i de innledende rundene.
  • Hunden må kunne mestre klasse 3 med deling og singling.
  • Hunden må være under 3 år.