Norsk Nursery

Norsk Nursery ble i år tildelt Buskerud Gjeterhundnemnd, og skal avholdes i Lier.

Dato: 25-26 oktober. 

Nursery er for hunder under 3 år, og går over to dager, hvor sammenlagt resultat av de to dagene kårer vinner. De 10 beste kvalifiserer seg til nordisk nursery.

Nursery går i klasse 3 med singling og deling og merka dyr, så det er en krevende konkurranse, og man skal være sikker på at hunden behersker en vanlig klasse 3 bane. 

Regelverk for Norsk Nursery finner du i prøvereglementet som ligger under gjeterhundprøver fanen

Jaran Knive og Fibula fra Norsk Nursery 2013 (Foto: Karin Mattsson)

Nordisk Nursery

Nordisk Nursery skal være i Danmark i år hos Peter Helen, og Anna Östman i Holsterbro.

Dato: 6-7 november.

Nordisk Nursery går i klasse 3 med deling og singling og merka dyr. Vær obs på at dato er en torsdag og en fredag. 

Pål Høygård og Patsy fra Nordisk Nursery 2013 (Foto: Cathinka Kjelstrup)

Påmelding

Arrangør

Dato Påmelding åpner Påmelding stenger Link Påmeldte
 
   
Lier Sau og Geit 25-26. oktober Åpen 19. oktober Stengt 31

Arrangør: Lier Sau og Geit 
Kontaktperson: Arne Christoffer Sand - sandsjol@online.no eller 908 38 458

Overnatting: Renskaug - www.renskaug.no

Dommer: Cato Smøregrav

Startliste Lørdag 

Startliste Søndag - Motsatt av resultatliste lørdag

Adresse: Grøttegata 21, 3406 Tranby

Start klokken 09.00

 

Nordisk Nursery - laget blir meldt på av Cathinka når sammenlagt liste er klar. Hver enkelt blir spurt om de ønsker å delta, og reserver på lista vil bli spurt om noen ikke ønsker å dra. Vi har 10 plasser til nordisk, og får gjerne +5 fordi andre land ikke har fulle lag. 

Ta kontakt om det er spørsmål rundt Nursery: ck@nsg.no eller 416 77 608