Det vil da bli fem innledende prøver fremfor fire; Nordland, Sør-Trøndelag, Oppland, Aust-Agder og Hordaland. Antall som sendes til finalen vil bli beregnet prosentmessig etter totalantallet på prøvene, for at det skal være mest rettferdig fordeling av finaleplasser.

NSG må derfor trekke tilbake startlistene som ligger ute for Norsk Nursery kvalifiseringsprøvene, da det må flyttes på flere deltagere som vil få kortere reisevei. 

Antall deltagere pr. prøve blir:
Oppland: 32
Aust-Agder: 28
Hordaland: 23
Sør-Trøndelag: 13
Nordland: 13

Gjeterhundrådgiver sender ut personlig e-post til alle som må bytte prøve.

Det vil åpne for at flere kan melde seg på Nursery kvalifiseringen, da det er ledig plasser hos flere av prøvene:

Aust-Agder (4) 
Sør-Trøndelag (19)
Nordland (19)
Hordaland (9)

Hvis man ønsker å melde seg på, må det sendes e-post til gjeterhund@nsg.no med de to prøver man ønsker seg på, rangert som 1 og 2. Du vil da motta mail med link til påmelding, og hvilken prøve det fortsatt er plass på, det vil bli førstemann til mølla prinsippet.

Frist for å melde på er tirsdag kl.12 - 18.oktober 2022

Har du spørsmål kan du kontakt
Gjeterhundrådgiver: gjeterhund@nsg.no
eller
Leder i Gjeterhundrådet: 911 52 104