Hele 103 ekvipasjer har meldt seg på Norsk Nursery kvalifiseringsprøvene. Det er derfor bestemt at vi må setter opp en til kvalifiseringsprøve, som blir i Buskerud/Lier. Denne prøven går samme dato som de andre kvalifiseringsprøvene 16./17. oktober. Dette slik at det ikke blir for mange deltagere på prøvene, og man vil få muligheten å kjøre prøve med alle momenter. 

Formen Norsk Nursery kvalik: 
Prøven skal være med deling, kve og singling – men uten merkede dyr. 

Klikk her for fordeling av deltagere

Deltager fordeling: 
Nordland: 8
Vest-Agder: 35
Oppland: 30
Buskerud: 30

Plasser til Finalen:
Nordland: 3
Vest-Agder: 12
Oppland: 10
Buskerud: 10

Startlister:
Startlistene kommer også ut på NSG sine nettsider torsdag før prøvehelgen. 

Kvalifisering til finalen:
Hvis de som har kvalifisert seg til finalen ikke drar, vil plassen falle på neste på listen, på den prøven det gjelder. Hvis det viser seg at ingen fra kvalifiseringsprøven ønsker å dra til finalen, vil ingen andre prøver få tildelt disse plassene og det vil bli færre deltagere i finalen.

Informasjon om Nursery Prøver 2021