Regjeringen har gått ut med en anbefaling om at unødvendige innenlandsreiser bør unngås, og at alle i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker. Vi har derfor valgt å avlyse Norsk Nursery 2020.

Lokale gjeterhundprøver kan fortsatt gjennomføres, dersom de lokale smitteverntiltakene tillater dette. Arrangementer som gjennomføres i regi av NSG forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende påbud og råd fra helsemyndighetene.

Ved spørsmål, ta kontakt på gjeterhund@nsg.no

Covid-19: Veileder for arrangementer i regi av NSG (oppdatert 05.11.2020)