Dommer samlingene ble arrangert i to bolker. Første bolk var i hovedsak for region Øst og Midt, og siste bolk var for Nord og Vest. Begge samlingene var forholdsvis like, og de fleste virket godt fornøyde. Jon Sand var instruktør for begge samlinger og fikk gode tilbakemeldinger på opplegget.

Alle fikk utdelt mappe med info og regelverk (foto: Karin Mattsson)

Det hele startet med teori på formiddagen, og regelverket ble gjennomgått. Jon tok punkter som påvirket dommerstaben, og temaer som god dyrevelferd, anvar, produksjon og mål ble tatt opp.

Fra første samling (foto: Karin Mattsson)

Etter teoridelen og lunsj fortsatte det med litt poengsetting og forslag til poeng. Flere punkter ble diskutert, og forskjellene mellom Storbritania og hvordan sauene oppfører seg der, og hvordan sauene oppfører seg her ble nevnt.

Tilslutt ble det tid til litt videodømming. Da både av utganger, sortering, dobbelhent og kve.

Fra andre samling (foto: Ester Nordby)

Alle virket godt fornøyde og samlingene må sies og være en suksess. Dommerutvalget skal evaluere etter samlingene og komme med innspill til eventuelle endringer. Begge samlingene hadde god påmelding, og det var nesten 30 deltagere på begge samlingene.