Vanligvis arrangeres dommersamlingen i starten av året og har vært et fysisk møtet på Gardermoen. I 2021 ble dommersamlingen utsatt i håp om at vi skulle få til en fysisk samling. Det viste seg at på grunn av COVID-19 og ristriksjoner/anbefalinger fra helseinstituttet, ville vi ikke få til en fysisk samling. Det ble derfor satt opp en fire timers samling for alle dommere og aspiranter 16 juni 2021.

Det var imponeredne oppmøtet med over 40 dommere og aspiranter som stilte. Det var utrolig hyggelig å få sett alle og samles, selv om det kun var over teams. Flere hadde samlet seg lokalt og logget inn på møtet samlet.

Leder av Gjeterhundrådet, Arvid Årdal åpnet samlingen med introduksjon og gjennomgang av agenaen. Det fortsatte med gjennomgang av regler og dreieboken for gjeterhundprøver, hvor det var rom for diskusjon og tilbakemeldinger. 

 

Det ble gjennomgang av helhetlig dømming, klasse 1,2 og video dømming av klasse 3. Etter dette, gikk Audun Seilen gjennom diskusjons tema'en, og det ble gode og saklige diskusjoner rundt dette.

Arvid avslutter med og oppsummere møtet og fikk tilbakemeldinger om at de fleste har vært fornøyde, at teams kan ha store potensialer fremover.


 

Det ble i år bestemt av Gjeterhundrådet, at aspirantene skulle få en tilleggsamling til dommersamlingen. Dette ble en fire timers samling en uke etter dommersamlingen var avholdt. Her ble det lagt mer fokus på video dømming, hvor Sander Hindenes var innhentet som instruktør.

Sander åpnet møtet med å fortelle hvordan det er å være dommer, hva de kan forvente, og hva de må passe på når de kommer på prøven de skal dømme.

Videre gikk Arvid gjennom kravne for å bli dommer, og dommerutdannigen generelt. Objektiv dømming,hva en fører kan klage på, og forskjellen på å dømme klasse 1 fremfor klasse 3, var også grunndig gått gjennom.

De siste to timene ble brukt til video dømming av både klasse 1 og klasse 3, de fikk gått grundig gjennom alle momentene, og det ble gode diskusjoner hvor alle var inkludert.

Skrevet av
Karianne Kjelstrup