Valpekull som blir registrert og meldt inn til NSG, kommer ut her. Alle kull blir lagt ut så fort de blir godkjent. Før kullene legges ut sjekkes det at begge foreldre har godkjent gjeterhundprøve, at de er registrert hos NKK og er friske (foreldre skal være øyelyst-fri og DNA-testet.fri). Valper etter affiserte hunder blir ikke lagt ut (dvs. påviste øyelidelser eller HD diagnose).

Kullene ligger ute i 4 uker, og om valpene ikke er solgt etter det er det mulig å melde inn på nytt.

Retningslinjer for avl på gjeterhunder

 


Border Collie
Mor: NO49270/17 | TESSI | GP | Øyelyst,DNA-testet
Far: S00/342844 | MAC | GP | Øyelyst,DNA-testet
Antall Hanner:3
Antall Tisper: 4
Født:20.07.2021
Leveringsklare:24.09.2021

Kontaktperson: Tore Mattingsdal | 4363 Brusand
E-post: tore.mattingsdal@gmail.com | Tlf: 481 57 530

(Publisert 15.09.2021)


Border Collie
Mor: NO53867/16 | NALA | GP | Øyelyst,DNA-testet
Far: S00/342844 | MAC | GP | Øyelyst,DNA-testet
Antall Hanner:2
Antall Tisper: 4
Født:05.08.2021
Leveringsklare:30.09.2021

Kontaktperson: Tore Mattingsdal | 4363 Brusand
E-post: tore.mattingsdal@gmail.com | Tlf: 481 57 530

(Publisert 15.09.2021)


Border Collie
Mor: NO38769/15 | PEG | GP | Øyelyst,DNA-testet
Far: 00/345581 | ROSS | GP | HD-FRI, Øyelyst,DNA-testet
Antall Hanner:3
Antall Tisper: 5
Født:03.08.2021
Leveringsklare:01.10.2021

Kontaktperson: Jon Sand | 3405 Lier
E-post: sand.jon@online.no | Tlf: 908 38  446

(Publisert 26.08.2021)