For å sikre framtida for bruksegenskapene til border collie og working kelpie har NSG gjennom sin avtale med Norsk Kennel Klub bestemt at border collie og working kelpie kan delta på vanlige utstillinger bare dersom de deltakende hundene i to ulike år har oppnådd minst 90 poeng på gjeterhundprøve arrangert av NSG eller et tilsluttet fylkeslag.

Utover krav til gjeteregenskapene blir det i avlssammenheng krevd at avlshunder skal ha et godt gemytt. Eksteriøret blir det lagt liten vekt på, men hundene skal ha en godt utviklet kropp som er fri for synlige lyte.