Er du medlem av Norsk Sau og Geit, så har du muligheten å knytte opp ditt NSG medlemskap opp mot NKK. Dette betyr i praksis at du vil få alle fordelene av å være medlem av NKK som før, men man slipper å betale medlemskap i en annen klubb i tillegg til NSG medlemskapet. Disse medlemmene vil også da motta NKK sitt medlemsblad "Hundesport". For å få registrert valpekull, må man være medlem av NKK og gjøre registrering av valpekull via de. 

Dette vil styrke NSG sin posisjon og stemmerett i NKK. Per 2017 har NSG 20 stemmer av ca. 76 000 stemmer, per 2021 har NSG nesten 300 stemmer. En stemme representerer et medlemskap hos oss. Dette betyr at jo flere medlemmer vi knytter til NKK, jo flere stemmer vil vi få i NKK systemet. Man kan fritt knytte medlemskapet sitt til NKK uten at man nødvendigvis skal ha valpekull, dette vil også styrke NSG sin posisjon i NKK.

Det er slik nå også at de med kennelnavn også kan gjøre dette og bare være medlem av NSG. Før måtte disse være medlem av en annen klubb i NKK.

Husk også at valpeformidlingen her på NSG er hyppig besøkt og en enkel måte å annonsere valpene på.

Ønsker du knytte ditt medlemskap mot NKK?