Følgende søknader ble sendt til NKK:

- Søknad om godkjent gjeterhundprøve som registreringskrav på Border Collie.

- Søknad om DNA-test for CEA som registreringskrav på Border Collie.

- Søknad om registrering av Border Collie på meritter.

Bakgrunnen for disse søknadene var følgende

NSG har i alle år jobbet for å bevare gjeterhundegenskapene hos Border Collie. Det har derfor i mange år vært ønske om at det skal være godkjent gjeterhundprøve på foreldredyr for å få registrert valper. Det var derfor viktig for NSG at det ble søkt om at begge foreldre har godkjent gjeterhundprøve ved registrering av valper.

Med større fokus på øyesykdommer hos border collie og fordi ISDS har krav om at minst et av foreldredyrene har DNA-testet normal for CEA bestemte Gjeterhundrådet at det skulle søkes om krav til DNA-test på foreldredyr. Denne ble utarbeidet etter arbeidet med Rasespesifikkavlsstrategi for border collie ble satt i gang.

NKK hadde et ønske om at NSG også kunne undersøke mulighetene for å registrere hunder på meritter. Avlsrådet uttalte seg om at dette bør være hunder som har fått godkjent minst en klasse 2 prøve. Dette for å være sikker på at disse hundene har egenskaper som kan være behov for å beholde i populasjonen. NSG så også da at det ikke er mange som vil komme i denne kategorien, men om noen skulle være uheldige og et valpekull etter gode foreldre ikke blir godkjent på grunn av manglende registrering fra oppdretter, har man mulighet gjennom dette å få registrert hunden.

Svar på søknader

Gjeterhundrådet behandlet svar på søknadene i forrige uke og det var følgende utfall:

NKK avslo søknad om gjeterhundprøve som registreringskrav på border collie. NKK har ingen andre raser med meritt som krav til registrering. Svarbrev fra NKK...

Søknad om registrering av helsekrav på border collie er ennå under behandling. Det er startet et prosjekt med bakgrunn i forskning på gentest for CEA, og her jobber NKK, NSG og øyelysere sammen.

Søknaden med godkjenning av registrering på meritter ble godkjent.

Gjeterhundrådet og avlsrådet jobber videre med registreringskrav for gjeterhundprøve og gentest for CEA. Det skal gjøres en bred faglig utarbeiding av søknadene med bakgrunn i statistikk og den rasespesifikkeavlsstrategien NSG har formet.

NKK jobber med å få godkjent gjeterhundprøve inn i dogweb, og dette er et steg på veien videre. Dermed vil hunder som har oppnådd bruksprov få GP foran navnet sitt som tittel. NKK støtter også viktigheten av gjeterhundegenskaper hos rasen border collie, og ønsker å støtte arbeidet til NSG med å synliggjøre viktigheten av gjeteregenskaper for rasen.

Tilltak blir dermed satt i gang for å jobbe videre med gjeterhundprøve som krav på foreldredyr. NSG vil ikke gi opp ønsket om krav til godkjent gjeterhundprøve hos foreldredyr, og det er fremdeles anbefalt fra NSG at alle border collier som går i avl skal ha godkjent gjeterhundprøve. Saken tas videre i systemet og skal utredes og arbeides videre med både i avlsutvalget og gjeterhundrådet.