Viktige FRISTER og datoer for gjeterhundnemder/-lag
FRISTHva er det frist for?
JANUAR
10.janSende inn informasjon til NSG's Årsmelding
19.janFrist for å melde på fylkessamling.
23.janMøte i Avlsutvalget BC
25.janFørste møtet i Gjeterhundrådet
26.janFylkessamling 20223
27.janMøte i Prøvenemda
31.janMøte i Prøvenemda
FEBRUAR
07.febPåmelding til dommersamling for dommere
15.febSvare på spørreundersøkelse om Norgesserien og Norsk Nursery
15.febSøke om å arrangere Norgesserien og Nord-Norgesserien
17.febMøte i Prøvenemda
22.-24.febArbeidsmøtet til Prøvenemda
24.febArbeidsmøtet Gjeterhundrådet
MARS
01.marMøte i gjeterhundrådet
15.-16.marÅrsmøtet til Norsk Sau og Geit
15.marRevidering av reglene for gjeterhundprøver og dreiebok
25.-26.marDommersamling
31,marMøte i gjeterhundrådet
APRIL
01.aprMelde inn kontaktperson for fylket (KUN de som har dette)
01.aprOppdatere sekretær/leder informasjon til NSG
14.aprFRIST for å svare på høring om dommermal
15.aprSende inn uttaksregler for NM
15.aprInnmelding av uttaksprøver
15.aprInnmelding av fylkesmesterskap
15.aprInnmelding av større prøver til terminlisten (NS, NNS, Nursery, NM)
MAI
23.maiSende inn utbetalingsskjema fra arrangør til NSG
23.maiinnmelding av informasjon for store prøver 2022 (NM,Nursery,NS/NNS)
17.mai-04.junGjeterhundrådgiver ferie
JUNI
30.junMøte i Gjeterhundrådet
JULI
AUGUST
04.augMøte i Gjeterhundrådet
24.-27. augEM i bruk av gjeterhund
SEPTEMBER
13.-16.sepWorld Sheepdog Trial
22.sepMøte i Gjeterhundrådet
OKTOBER
03.oktPåmelding og betaling til Norgesmesterskap i bruk av gjeterhund
06.oktMøte på NM med alle fylkene/deltagere
06.-08.oktNorgesmesterskap i bruk av gjeterhund
28.-29.oktNorgesseriefinalen
NOVEMBER
DESEMBER
08.desMøte i Gjeterhundrådet
 

*Med forbehold om endringer