Omorganisering

Styret i Norsk Sau og Geit har bestemt at Gjeterhundrådet skal følge samme oppbygging som avlsrådet i Sau og Geit.

Styret i Sau og Geit har vedtatt følgende instruks for gjeterhundrådet:

_________________________

Gjeterhundrådet

Gjeterhundrådet skal gje råd til styret og initiere faglege spørsmål innan avl, opplæring, fagleg utvikling, bruk og nytte av gjeterhund. Det skal lagast framlegg til årlege planar med budsjett som skal godkjennast av styret.

Gjeterhundrådet har 8 medlemer, alle frå NSG; Leiar utnemnt av styret i NSG, 1 frå styret i NSG og 6 regionmedlemer med personlege vara. Gjeterhundrådet vel sjølve nestleiar bland dei 6 medlemmene frå regionane, som er inndelt slik:

Region Øst
Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland

Region Sørøst
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Region Sørvest
Rogaland

Region Vest
Hordaland og Sogn og Fjordane

Region Midt
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Region Nord
Nordland, Troms og Finnmark

Fylkeslaga i alle regionane med unnatak av region Sørvest utnemner kvar sin regionrepresentant m/vara i kvar sin region, medan Rogaland Sau og Geit åleine utnemner sin representant m/vara i region Sørvest.

_________________________________

Styret har ennå ikke klarlagt hvordan valget skal foregå og det kommer. Med "Fylkeslaga" menes fylkeslagene i Sau og Geit. Ordningen trer i kraft 1.1.2019.

Satsningsområdet til NSG

Frem til 2020 har NSG bestemt 4 satsningsområder for NSG; hvor gjeterhund er et av disse områdene. Det er ønskelig å øke andelen NSG medlemmer som bruker gjeterhund aktivt i praktisk arbeid.

For å kunne øke andelen så må vi også ha oversikt over antall gjeterhunder vi har i organisasjonen som brukes til praktisk arbeid. Vi ønsker derfor at flest mulig melder inn på "Min Side" antall gjeterhunder de har. Har du ikke epost i systemet vil du ikke kunne logge på Min Side. Senda da en epost til nsg@nsg.no og de legger eposten inn i systemet.

Mer om prosjektet kommer til sommeren.

________________________

Ha en fortsatt god lamming til de som har begynt og lykke til med lamming til de som skal begynne snart!