Fylkene har fått i oppgave å sende inn forslag til kandidater som kan sitte i prøvenemda og avlsutvalget, og det var kommet inn mange gode forslag. Det er dermed rådet sin oppgave å utnevne de som skal sitte i utvalgene/nemdene.

Rådsmedlemmene presenterte kort om kandidatene som kommer fra deres region under møte i Gjeterhundrådet 26. februar 2021. Det har vært viktig for Gjeterhundrådet å se på både erfaring og geografisk spredning.


Nye medlemmer i prøvenemda:

Rune Landås for 2 år, går inn i prøvenemda fra og med: 11. februar 2021
Thomas Rømma for 3 år, går inn i prøvenemda fra og med: 1. mai 2021

Prøvenemda er oppnevnt av og underlagt Gjeterhundrådet, og rapporterer til dette organet. Deres hovedoppgave er å være Gjeterhundrådet sitt faglige råd på saker som gjelder gjeterhundprøver, regelverk, dreiebok, samt å sikre at NSG har et system som fungerer med tanke på prøver med gjeterhund.

Medlemmer av prøvenemnda fra 01.05.2021:
Jo Agnar Hansen (1)
Rune Landås (2) (ny)
Thomas Rømma (3) (ny)


Nye medlemmer i avlsutvalget for border collie:

Marit Seland Nesse for 3 år, går inn i avlsutvalget for border collie, går inn 1. mai 2021

Avlsutvalgene border collie er oppnevnt av og underlagt Gjeterhundrådet, og rapporterer til dette organet. De jobber med å videre utvikle RAS border collie, hva som skal vektlegges og forskes på videre.

Avlsutvalget BC fra 01.05.2021:
Arvid Årdal (leder Gjeterhundrådet)
Torbjørn Jaran Knive (Veterinær) (1) ( 1 år)
Oddbjørn Kaasa (2) (2 år)
Are Koren Krogh (Veterinær) (3) (2 år)
Marit Seland Nesse (4) (3 år) (ny)