Hvert år sendes det ut spørreundersøkelse til fylkene og deltagere av Norgesserien og Norsk Nursery. Sånn at Gjeterhundrådet og Prøvenemda skal få inn flest mulig innspill fra både fylker og deltagere, om hvordan vi kan forbedre og utvikle de store gjeterhund  arrangementene til NSG. 

Alle som deltok på Norgesserien og Norsk Nursery i 2022, skal ha motatt en e-post med link til undersøkelsene. Har du ikke fått den, så får du tilgang til begge undersøkelsene for deltagere her. Det er ønskelig at vi får inn så mange svar som mulig fra både tidligere deltagere og fremtidige deltagere av de store gjeterhund arrangementene.

Så ta deg 5 minutter og svar på de her.

Her kan dere finne begge undersøkelsene for deltagere:


Norgesserien

Spørreundersøkelse for medlemer i NSG, som har deltat eller ønsker å deltagere på Norgesserien 2023.

Prøvenemnda har på bakgrunn av evaluering siste sesong utarbeidet en spørreundersøkelse om Norgesserien. Norgesserien utgjør 1/3 av inntekten til gjeterhundarbeidet i Norsk Sau og Geit (NSG).

Norgesserien skal i størst mulig grad prøve å ligge i forkant av utviklingen av gjeterhundprøver. 

Les nøye under hvert spørsmål før du svarer!
FRIST for svar 15 februar 2023

Spørreundersøkelse Norgesserien


Norsk Nursery

Spørreundersøkelse for medlemer i NSG, som har deltat eller ønsker å deltagere på Norsk Nursery 2023.

Norsk Nursery som er konkurranse for unge hunder under 3 år, er en konkurranse som de siste årene har hatt stor økning i deltagelse. De siste to årene har det vært over 100 påmeldte ekvipasjer, som har gjort at vi har måtte utvikle og forandre på hvordan Norsk Nursery har blitt arrangert. Det er derfor ønskelig med innspill fra deltagere, hvordan vi på best mulig måte kan organisere Norsk Nursery fremover.

Les nøye under hvert spørsmål før du svarer!
FRIST for svar 15 februar 2023

Spørreundersøkelse Norsk Nursery